Raykat Start
Tərkibi: makro, mikro, sərbəst amin turşuları və polisaxaridlərdən ibarətdir. Yaxşı balanslaşdırılmış elementlər bitkinin ilkin inkişaf fazasında güclü kök sistemini əmələ gətirir və bütün inkişafını gücləndirir.
 
Tətbiqi: bütün bitkilərdə boyun ilkin stadiyalarinda artmasını təmin edir.
 
Tərkibi:            
Azot (N)                                        
4 %
Suda həll olunan fosfor (P2O5)      
8 %
Suda həll olunan kalium (K2O)      
3 %
Dəmir (Fe) (Jelat)                            
0,1 %
Sink  (Zn)  (Jelat)                            
0,02 %
Bor (B)                                             
0,03 %
Sərbəst amin turşuları                    
4 %
Polisaxaridlər    
15 %
Sitokininlər    
0,05 %
 
Toxumun dərmanlanması üçün ideal bir preparatdır.
 
İstifadəsi:  Bütün kənd təsərrüfatı bitkilərinə tətbiq olunur.
Toxumun dərmanlanması: 0,3-1 lt / 1 ton toxum
Kökdənkənar yemləmə:      0,25-1 lt / ha -100 – 250 lt suya
Kökdən yemləmə:                2 lt / 1 ha

 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar