Razormin
Razomin - orjinal bir gübrədir. Tərkibində Amin turşuları olan universal boy tənzimləyicisidir.
Üçü birlikdə: Start, İnkişaf, Final! Bitkinin müxtəlif inkişaf fazasında tətbiq olunur. Bitkinin kök sisteminin inkişafını,veqetativ kütlənin, məhsulun keyfiyyət və miqdarının artmasını tənzimləyir.
 
Tərkibi:            
Sərbəst amin turşuları                   
7 %
Biotənzimləyici və kök əmələ gətirən faktorlar  
1,52 %
 
Polisaxaridlər         
3 %
Cəmi üzvi maddələri                     
25 %
Azot (N)                                           
4 %
Fosfor (P2O5)                                 
4 %
Kalium (K2O
3 %
Dəmir            (Fe)                                      
0,4 %
Manqan (Mn)                                  
0,1 %
Bor (B)                                            
0,1 %
Sink (Zn)                                         
0,085 %
Mis (Cu)                                          
0,02 %
Molibden (Mo)                                
0,01 %
 
Tətbiqi:        bütün kənd təsərrüfatı bitkilərində tətbiq olunur.
 
Toxumun dərmanlanması:         0,2 / 1 lt – 1 ton toxum.
Kökdən kənar yemləmə:           0,15 – 1 lt / ha – 200-250 lt su
Kökdən yemləmə:                      2-3 lt ha

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar