Heksil
Aktiv maddə: % 2 Tebuconazole
Formulyasiya:   DP (Toz)
Özəlliklər:    Sistemik təsirli quru toxum dərmanıdır. Sistemik xüsusiyyətinə görə Heksil DS 2 sadəcə toxumun xarici səhtində olan xəstəliklər elementlərini deyil, toxumun içindəki xəstəlik faktorlarına da nəzarət edir. Sistemik təsirdən əlavə kontakt təsirə də sahibdir.
Qablaşdırma: 750 qr, 3 kq, 9 kq
 
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki a
Xəstəlik adı
Istifadə miqdarı
Buğda
Qonur buğda pası (Tilletia spp.)
150 qr/ 100 kq toxum
Açıq paq (Ustilago nuda f.sp.tritici)
150 qr/ 100 kq toxum
Arpa 
Qapalı pas (Ustilago hordei)
150 qr/ 100 kq toxum
Açıq pas (Ustilago nuda hordei)
150 qr/ 100 kq toxum
Yarpağın zolaqlı xallığı (Pyrenophora graminea)
150 qr/ 100 kq toxum
 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar