Hektaş Bakır
Aktiv maddə: % 50 Metalik mis (%50 mis oksixloridi)
Formulyasiya:  (Suda həll olunan toz)
Özəlliklər:    Qoruyucu bir funqisitti
Qablaşdırma:  10 kq , 800 qr, 4 kq
 
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
 
Bitki a
Xəstəlik adı
Istifadə miqdarı
Son dərmanlama ilə biçin arasındakı müddət
Alma
Qara ləkə   (Venturia ilnaequalis)
800 qr/100 l su-400 qr/100 l su
21 Gün 
Armud 
Qara ləkə   (Venturia pyrina)
800 qr/100 l su-400 qr/100 l su
 
21 Gün 
Pas (Gymnosporangium fuscum)
400 qr/100 l su
Ərik
Yarpaq yırtan (Clasterosporium carpophilum)
400 qr/100 l su (Normal dövr)
800 qr/100 l su (Dormant dövr)
21 Gün 
Şəftalı
Yarpaq yırtan (Coryneum beijerinckii)
800 qr/100 l su (1ci dərmanlama)
400 qr/100 l su (2ci dərmanlama)
21 Gün
Şəftalı yarpağı qıvırınlığı (Taphrina deformans)
800 qr/100 l su
Gavalı
Cip xəstəliyi (Taphrina pruni)
800 qr/100 l su
21 Gün 
Püstə
Septorioz (Septoria pistacina)
500 qr/100 l su
21 Gün 
Sitrus
Malsekko xəstəliyi(Phoma tracheiphilla)
400 qr/100 l su
21 Gün 
Zeytun
Xalqalı ləkə (Cyclogonium oleaginum)
400 qr/100 l su
21 Gün 
Bağ
Mildiyö (Plasmopara viticola)*
Antraknoz (Elsinoe ampelina)**
300-500 qr/100 l su
21 Gün 
Pomidor
Mildiyö (Phytophthora infestans)***
300 qr/100 l su
14 Gün 
Bakterial nöqtələnmə xəstəliyi (Pseudomonas syringae pv.tomato)
Bakterial ləkə xəstəliyi (Xanthomonas campestris pv.veicatoria)
300-400 qr/100 l su
Kartof
Mildiyö (Phytophthoria infestans)
300 qr/100 l su
14 Gün 
Paxla
Antraknoz (Colletotrichum lindemuthianum)
500 qr/100 l su
14 Gün 
Adi yarpaq və bacterial xəstəliyi (X.campestris-P.syringae)
300 qr/100 l su
Pomidor
Kartof
Badımcan
Tez yarpaq yanığı (Altemaria soani)
500 qr/100 l su
14 Gün 
Xiyar
Künclü yarpaq xallılığı (Pseudomonas syringae pv. lachyrmans)
300 qr/100 l su
14 Gün 
Tərəvəz şitilləri
Məhv edən (Pythium spp., Rhizoctania spp. Altemaria spp., Fusaruim spp., Sclerotinia spp.)
300-500 qr/100 l su şitil dərmanlanması
14 Gün 
Zəfəran
Yarpaq ləkəsi
300 qr/100 l su
14 Gün 
Mayaotu
Mildiyö (Pseuroperonospora humuli)
500 qr/100 l su
14 Gün 
Araxis
Yarpaq ləkə xəstəliyi (Mycosphaerella sp.)
400 qr/100 l su
14 Gün 
Tütün 
Tütün şitillərinin məhv edən (Rhizoctonia solani , Fusarium sp. Pythium spp., Alternaria spp., Sclerotinia spp.) 
400 qr/100 l su
14 Gün 
(*) Bağda mildiyöya qarşı 1ci dərmanlama 300 qr, 2ci dərmanlama 500 qr/100 l su miqdarında tətbiq olunur
(**) Bağda antraknoza qarşı 1ci dərmanlama 300 qr, digər dərmanlamalar  500 qr/100 l su miqdarında tətbiq olunur
(***) Pomidor bitlikərinin inkişafında ləngimə baş verəbiləcəyi üçün quru iqlim şərtlərində mis tərkibli dərmanların istifadəsi məsləhət görülmür, yalnız orqanik funqisidlərin mövcud olmadığı yerlərdə mis tərkibli dərmanlardan ən çox 1-2 dəfə istifadə oluna bilər.
 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar