Hekta Super
Aktiv maddə: 60 qr/l Tebuconazole
Formulyasiya:   FS (Toxum dərmanlaması üçün axıcı konsentrasiya)
Özəlliklər:   Göbəyələ qarşı dərman. 
Qablaşdırma: 20 l, 5l,1l
 
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki a
Xəstəlik adı
Istifadə miqdarı
Buğda
Buğda pası (Tilletia spp.)
50 ml/100 kq toxum
 
Buğda pası  (Ustilago nuda f.sp.tritici)
50 ml/100 kq toxum
Arpa 
Qapalı arpa pası (Ustilago hordei)
50 ml/100 kq toxum
 
Açıq arpa pası  (Ustilago nuda hordei)
50 ml/100 kq toxum
 
Cizgili yarpaq xəstəliyi (Pyrenophora graminea)
50 ml/100 kq toxum
 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar