Fourmen
Aktiv maddə: 70% Thiophanat methyl
Formulyasiya:  Suda həll olunan toz
Özəlliklər:    Qoruyucu və müalicəvi sistem təsirli funqisittir. 
Qablaşdırma: 1 kq
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki a
Xəstəlik adı
Istifadə miqdarı
Son dərmanlama ilə biçin arasındakı müddət
Alma
Alma dəmgili (Venturia inaequalis)
Unlu şeh (Podoshpera leucotrcha)
60 qr/100 lt su
-
Armud
Dəmgil (Venturia inaequalis)
60 qr/100 lt su
-
Qabaqkimilər
Unlu şeh (erysiphe spp.)
40 qr/100 lt su
-
Kök
Yarpaq ləkəsi (Cercospora beticola)
40 qr/100 lt su
-
Şəftalı
Moniliya (Monilla laxa)
60 qr/100 lt su
-
Gilas
Albalı
Moniliya (Sclerotinia laxa)
60 qr/100 lt su
-
Ərik
Moniliya (Sclerotinia laxa)
60 qr/100 lt su
-
Yapon əzgili
Dəmgil (Venturia inaequalis)
60 qr/100 lt su
-
Heyva
Moniliya (Selerotiniz linhartiana)
60 qr/100 lt su
-
Üzüm
Unlu şeh (Uncinula necator)
100 qr/100 lt su
-
 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar