Enercol
Aktiv maddə: 70% Propineb
Formulyasiya:  Suda həll olunan toz
Özəlliklər:    Qoruyucu kontakt təsirli funqisittir. 
Qablaşdırma: 1 kq
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki a
Xəstəlik adı
Istifadə miqdarı
Son dərmanlama ilə biçin arasındakı müddət
Alma
Alma dəmgili
(Venturia inaequalis)
2.0 kq/1000 lt su
-
Üzüm
Mildiyö
(Plasmopara viticola)
2.0 kq/1000 lt su
-
Pomidor
Kartof
Fitoftora
(phytophthora infestans)
Qəhvəyi ləkə xəstəliyi
(Alternaria alternata)
Yarpaq kifi
3.0 kq/1000 lt su
-
Xiyar
Soğan
Yalançı unlu şeh (Pseudoperonospora cubensis)
Yalançı unlu şeh
(Peronospora destructor)
2.0 kq/1000 lt su
-
Gül
Qərənfil
Pas
(Phragmidium sp.)
2.0 kq/1000 lt su
-
Sitrus
Qəhvəyi ləkə xəstəliyi
(Alternaria alternata)
2.5 kq/1000 lt su
-
 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar