Avial
Aktiv maddə: tebuconazole (125 qr/l) + triadimefon (100 qr/l)
Formulyasiya:  Emulsiya konsentratli
Özəlliklər: Sünbüllülər taxıllarını bir çox xəstəliklərdən qorumaq üçün güclü funqisiddir. Avial lanosterinin göbələklərin hüceyrə qılaflarınln tərkibində olan erqosterinə çevrilməsini blok edir və bu göbələk tellərin inkişafının və sporların əmələ gəlməsinin dayandırılmasına səbəb olur. Müalicəvi və profilaktik təsir göstərir; yüksək başlanqıc fəallığı; uzunmüddətli qoruma;
Qablaşdırma:  5 l
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki a
Xəstəlik adı
Istifadə miqdarı
Son dərmanlama ilə biçin arasındakı müddət
Buğda (Yazda əkilmiş)
Qəhvəyi, sarı və gövdə pası, oidium
800 -1000 ml/he
300 l/he Dərmanlama bayraq yarpağın çıxması (sünbülləmənin başlanması) dövründə vegetasiya zamanı keçirilr.
-
Yarpaq və sünbül septoriozu, pirenoforoz
1000 ml/he
-
Buğda (Payızda əkilmiş)
Sünbül fuzariozu
1250 ml/he
300 l/he Dərmanlama sünbülləmənin sonu- çiçəklənmənin başlanqıcı dövründə vegetasiya zamanı keçirilr.
-
Yarpaq və sünbül septoriozu, pirenoforoz
1000 ml/he
300 l/he Dərmanlama bayraq yarpağın çıxması (sünbülləmənin başlanması) dövründə vegetasiya zamanı keçirilr
-
Arpa (Yazda və payızda əkilmiş)
Cırtdan və gövdə pası, oidium
700-1000 ml/he
 
300 l/he Dərmanlama iki düyün-sünbülün qabağa çıxması dövründə vegetasiya zamanı keçirilr.
-
Torlu və tünd-qəhvəyi ləkələnmə
1000 ml/he
-

 

Çovdar (Payızda əkilmiş)
Qəhvəyi və gövdə pası, oidium, rinxosporioz, septorioz
300 l/he Dərmanlama iki düyün-bayraq yarpağın çıxması dövründə vegetasiya zamanı keçirilr.
-
 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar