Fumazin
Aktiv maddə: % 80 Mancozeb
Formulyasiya:   WP (Suda həll olunan toz)
Özəlliklər: Qoruyucu funqisitdir.
Qablaşdırma: 400 qr, 800 qr
 
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki a
Xəstəlik adı
Istifadə miqdarı
Son dərmanlama ilə biçin arasındakı müddət
Alma
Qara ləkə (Venturia inaequalis)
250 qr / 100 lt. su 
21 gün 
 
Pas (Gynosporangi um spp.)
250 qr/100 lt.su 
21 gün 
Soğan 
Mildiyö (Peronospora destructor)
200 qr/100 lt.su 
28 gün 
Xiyar 
Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis)

 

200 qr/100 lt.su 
14 gün 
Pomidor 
Mildiyö (Phythophthora infestans)
200 qr / 100 lt. su 
14 gün 
Noxut 
Antraknoz (Ascochyta rabiei)
200 qr / 100 lt. su 200 qr / 100 kg toxum  
28 gün 
Paxla 
Antraknoz (Colletotrichum lindemuthianum)
200 qr / 100 lt. su 
28 gün 
 
Pas (Uromyces phaseoli)
200 qr/100 lt.su 
28 gün 
Pomidor 
Tez yarpaq yanığı (Alternaria solani)
200 qr/100 lt.su 
14 gün 
Kaftor
Tez yarpaq yanığı (Alternaria solani)
200 qr/100 lt.su 
14 gün 
Badımcan 
Tez yarpaq yanığı (Alternaria solani)
200 qr/100 lt.su 
14 gün 
Tərəvəz şitilləri
Məhv edən (Pythium spp.,Rhizoctania spp., Alternaria spp.,Fusarium spp., Sclerotinia spp.)
200 qr / 100 kg toxum  
 
Yemiş 
Antraknoz (Colletotrichum lagenarium)
200 qr/100 lt.su 
7 gün 
Qarpız 
Antraknoz (Colletotrichum lagenarium)
200 qr/100 lt.su 
7 gün 
Buğda 
Pas (Puccinia spp.)
350 qr/da 
28 gün 
Mayaotu
Mildiyö (Pseudoperonospora humuli)
150 qr / 100 lt. su 
42 gün 
Araxis 
Yarpaq ləkəsi (Cercospora arachidis)
200 qr / 100 lt. su 
14 gün 
 
Kökboğazı çürüklüyü (Aspergillus niger)
500 qr / 100 kg toxum  
 
Bağ *
Mildiyö (Plasmopara viticola)
200 qr/da 
21 gün 
 
Ölü qol (Phomopsis viticola)
200 qr / 100 lt. su (Yay tətbiqi zamanı) 
21 gün 
*İstehlak məqsədli bağ yarpağı biçini həyata keçiriləcək bağ yerlərində istifadə edilə bilməz.

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar