Insure Perform
Aktiv maddə: 80 qr Triticonazole + 40 qr Pyraclostrobin 
Formulyasiya:  FS (Axıcı konsentrasiyalı toxum dərmanlaması)
Özəlliklər:    qoruyucu və müalicəvi xüsusiyyətli sistemik təsirli funqisit
Qablaşdırma:  5l
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki a
Xəstəlik adı
Istifadə miqdarı
Son dərmanlama ilə biçin arasındakı müddət
Buğda
Buğda pası xəstəliyi (Tilletia foetidaç Tilletia caries)
50 ml / 100 kq toxum 
Buğda
Buğda pası (Ustilago nuda f.sp.tritici)
50 ml / 100 kq toxum 
Buğda
Buğda kökü və kök boğazının çürüklüyü (Fusarium spp. Rhizoctonia spp., Bipolaris sorokiniana. Pseudocercosporella herpotrichoides)
50 ml / 100 kq toxum 
-
Alpa
Bərk arpa pası (Ustilago hordei)
50 ml / 100 kq toxum 
Alpa
Arpa yapraqlarının zolaqlı xallılığı  (Pyrenophora graminea)
50 ml / 100 kq toxum 
Alpa
Arpa kökü və kök boğazının çürüklüyü (Fusarium spp. Rhizoctonia spp., Bipolaris sorokiniana. Pseudocercosporella herpotrichoides)
50 ml / 100 kq toxum 
-
 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar