Strobi
Aktiv maddə: 500.0 qr/kq metil krezoksimi
Formulyasiya:  (Suda həll olunan qranul)
Özəlliklər: Meyvə, tərəvəz, dekorativ bitkilər və üzüm xəstəlikləri ilə mübarizə üçün geniş təsir spektrə malik güclü funqisid. STROBİ göbələk sporların və apressoriumların yayılmasının qarşısını alır, eyni anda əla antispor təsirə malikdir və bu xəstəliklərin inkişafına mane olmağa imkan verir. Təsir spektri çox genişdir. Təsir effekti temperatur şəraitlərindən asılı deyil. Bitkilərin inkişafının istənilən dövründə tətbiq oluna bilər. Yağıntılara qarşı güclü dayanıqlıq. Bitkidə əks reaksiya yaratmır (fitotoksinli deyil)
Qablaşdırma:  200 qr.
 
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki a
Xəstəlik adı
Istifadə miqdarı
Son dərmanlama ilə biçin arasındakı müddət
Alma
Armud
Qara ləkə, oidium, his bağlamış ləkə, alternarioz, yarpaq ləkəliyi, saxlanılma zamanı meyvələrin çürüməsi (monilioz, kif, penicilliosis, acılıq)
140 qr/he
Dərman başqa funqisidlərlə qarışıq tətbiq olunur.  
Vegetasiya dövründə səpilmə. 1000-1500 l/he ağacların hündürlüyü 3 m gədər olmaq şərti ilə. Bu dərmanın tətbiqindən öncə və sonra strobilurindən fərqli təsirə malik funqisiddən istifadə etmək lazımdır.
35 (3)
200 qr/he
260 qr/he
Dərman başqa funqisidlərlə qarışıq tətbiq olunur.  
Vegetasiya dövründə səpilmə.  1500 l/he ağacların hündürlüyü 4 m gədər olmaq şərti ilə. Bu dərmanın tətbiqindən öncə və sonra strobilurindən fərqli təsirə malik funqisiddən istifadə etmək lazımdır.
Pomidor
açıq torpaqda
oidium, fitofrotoz
200-300 qr/he
Dərman başqa funqisidlərlə qarışıq tətbiq olunur.  
Vegetasiya dövründə səpilmə. 400 l/he. Gələn il vegetasiya dövründə həmin plantasiyada bitkilərin dəyişdirilməsi zəruridir.
10 (2)  
Pomidor müdafiyə olunan torpaqda
Dərman başqa funqisidlərlə qarışıq tətbiq olunur.  
Vegetasiya dövründə səpilmə. 800-1000 l/he. Gələn il vegetasiya dövründə həmin plantasiyada bitkilərin dəyişdirilməsi zəruridir.
5 (2) 
Xiyar
açıq torpaqda
oidium, mildiyö
Dərman başqa funqisidlərlə qarışıq tətbiq olunur.  
Vegetasiya dövründə səpilmə. 800  l/he. Gələn il vegetasiya dövründə həmin plantasiyada bitkilərin dəyişdirilməsi zəruridir.
10 (2)  
Xiyar müdafiyə olunan torpaqda
200 qr/he
Dərman başqa funqisidlərlə qarışıq tətbiq olunur.  
Vegetasiya dövründə səpilmə. 1000-1500 l/he. Gələn il vegetasiya dövründə həmin plantasiyada bitkilərin dəyişdirilməsi zəruridir.
2 (2) 
Üzüm
oidium, mildiyö
150-200 qr/he
Dərman başqa funqisidlərlə qarışıq tətbiq olunur.  
Vegetasiya dövründə səpilmə. 1000 l/he ağacların hündürlüyü 3 m gədər olmaq şərti ilə. Bu dərmanın tətbiqindən öncə və sonra strobilurindən fərqli təsirə malik funqisiddən istifadə etmək lazımdır.
10 (3) 
 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar