Sim Bakır
Aktiv maddə: 50% Metal mis
Formulyasiya:  Suda həll olunan toz
Özəlliklər:    Qoruyucu kontakt təsirli funqisittir. 
Qablaşdırma: 1 kq
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki a
Xəstəlik adı
Istifadə miqdarı
Sitrus
Qonur ləkəlik (Alternaria alternate t.spp citri)
300 qr/100 lt su
Erkən yazda zoğlarda ilk xəstəlik əlamətləri müşahidə edildikdə 10 gün fasilə ilə çiləmə aparılır
Üzüm
Mildiyö (Plasmopara viticula)
250 qr/100 lt su
Zoğlar 25-30 sm olduqda çiləmə başlanır, 14 gün fasilələrlə 3-4 dəfə təkrarlanır
Şəftalı
Yarpaq qıvrılması (Taphrina deformans)
Yarpaq yırtan (Coryneum beijerinckii)
350 qr/100 lt su
Tumurcuqlar qabarmağa başladıqda çiləməyə başlanılır
Ərik
Yarpaq yırtan (Coryneum beijerinckii)
500 qr/100 lt su
1-ci çiləmə payızda yarpaqlar töküləndən sonra
250 qr/100 lt su
2-ci çiləmə ilk yazda çiçək tumurcuqları açılmamışdan öncə
Pomidor
Erkən yarpaq yanığı (Alternaria solani)
Bakterial ləkə (Xanthomonas campestrius pv. vesicatoria)
Fitoftora (Phytophthora infestans)
250 qr/100 lt su
Xəstəlik görüldükdə çiləmə başlanılır və 10 gün fasilə ilə davam edir
Zeytun
Halqalı ləkə xəstəliyi (Cyclonlum oleaginum)
300 qr/100 lt su
 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar