Trooper
Aktiv maddə: % 64 Mancozeb + % 8 Metalaxyl
Formulyasiya: WP (Suda həll olunan toz)
Özəlliklər: Qoruyucu, müalicəvi, sistemik funqisitdir. Kök, gövdə və yarpaqlar vasitəsiylə uyğunlaşdırılır. Sistemik bir funqisit olan metalaxyl 30 dəqiqəlik qısa müddətdə yaşıl hüceyrə tərəfindən alınır və bitki öz suyunun nəqli ilə yuxarı qalxaraq yarpaqlara ayrılır. Beləliklə funqal inkişaf və çoxalmağın qabağını alaraq bitkini dərman tətbiqindən sonra meydana gələn yeni aksamda daxil olmak üzərə göbələklərə qarşı daxildən qoruyur. Mancozeb qoruyucu bir funqisit olaraq, bitki səthləri üzərində qoruyucu bir təbəqə yaradır və göbələk sporlarının inkişafını qabaqlayır. Bu iki maddənin kombinasiyası ilə Trooper 72 WP xəstəliyə qarşı bitkini daxildən və xaricdən üstün şəkilde qoruyur.
Qablaşdırma: 1 kq, 250 qr
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki a
Xəstəlik adı
Istifadə miqdarı
Son dərmanlama ilə biçin arasındakı müddət
Bağ 
Mildiyö (Plasmopara viticola)
250 qr/100 l su 
14 gün 
Kartof
Mildiyö (Phytophtora infestans)
250 qr/100 l su 
14 Gün 
Pomidor
Mildiyö (Phytophtora infestans)
250 qr/100 l su 
10 gün 
Xiyar
Balqabaqkimilərdə mildiyö (Pseudoperonospora cubensis)
259 qr/100 l su 
7 Gün 
 
DƏRMAN PREPARATININ İSTİFADƏYƏ HAZIRLANMASI:
 
Tövsiyə olunan preparat lazım olan miqdarda ayrı bir qabda su ilə qarışdırılaraq həll edilir.Çiləyicinin çəni yarıya qədər su ilə doldurulur.Hazırlanmış məhlul çiləyicinin qarışdırıcısı işləyə-işləyə çənə tökülür.Qarışdırma davam edərək qalan su da çənə əlavə edilir.Çiləmə başa çatana kimi qarışdırılma dava etdirilir.Hazırlanmış işçi məhlul həmin gün istifadə olunmalıdır.
 
TƏNZİMLƏNMƏSİ:
Tətbiqdən əvvəl çiləyici aparatının tənzimləmə işləri aparılmalıdır. Xüsusi sahədə tətbiq olunacaq qarışıq miqdarı tətbiqlərdə yaxşı bir örtük təmin etmək üçün düzəldilməlidir.Tətbiq günü sərin saatlarında,küləksiz və ya az küləkli hava şəraitində edilməlidir.
 
ÇİLƏYİCİ APARATININ TƏMİZLİĞİ:
 
Dərman preparatının istifadəsi tamamlandıqdan sonra çiləyicinin içərisində olan dərman preparatının tamamilə  boşalmasından əmin olun. Çiləyicinin çəninə təmiz su dolduraraq qarıştırıcını işe salmaqla bütün hissəcikləri yayxalayın. Yayxalama işlərini su kanallarına yaxın aparmayın. Yayxalanmış suyu su kanallarına boşaltmayın.
 
BİTKİ QORUMA MƏHSULUNU İSTİFADƏ ŞƏKLİ:
 
Üzüm mildium: İlk tətbiq sürgünlər 25-30 sm çatınca başlanmalıdır. Ikinci və sonrakı ilaçlamalar 1. Dərmanın müddəti və xəstəliyin inkişaf vəziyyəti, meteoroloji amillərin göz önünə alınaraq 10-15 gün ara ilə dərmanlama edilər.
 
Xiyarda qabakimilər  Mildium: Ilaçlamaya bitkilər qol atmağa başlayanda və ya ilk mildiyö əlamətinin görülməsi ilə ilaçlamaya başlanır və xəstəliyin şiddətinə görə 7-10 gün fasilələrlə davam etdirilər. İlaçlamaların bitkinin hər tərəfini, xüsusilə də yarpaq altlarını örtəcək şəkildə edilməsi lazımdır.
Pomidor Mildium: Dərmanlı mübarizəyə ətrafdakı pomidor yarpaqlarında 3-5 mm diametrində qəhvəyi ləkələrin altında ağ kül kimi örtünün görülməsiylə və ya xəstəliyin hər il çıxdığı yerlərdə, xəstəlik üçün uyğun şərtlər görüldüyündə ilaçlamaya başlanır. Xəstəliyin seyrinə və iqlim şərtlərinə görə 10-12 gün fasilələrlə ilaçlamaya davam edilir.
Kartof mildium: Xəstəlik çıxışı üçün yüksək nəm kimi iqlim şəraiti meydana gəldiyində ya ətrafda ilk xəstəlik əlamətlərinin görülməsi ilə ilaçlamaya başlanır və xəstəliyin şiddətinə görə 10 gün fasilələrlə dərmanlama təkrarlanır.
 
Bitki dözümü Tövsiyələrə uyğun olaraq istifadə edildikdə, Trooper 72 WP tövsiyə olunan məhsullarda fitotoksiklik riski olmadan tətbiq oluna bilər.
 
DAVAMLILIQ ŞƏRTLƏRİ:
Trooper 72 WP adlı bitki qoruma məhsulu, təsir mexanizminə görə Qrup M3-A1; 4 olaraq təsnif bir fungisittir .. Eyni təsir mexanizminə sahib bitki qoruma məhsullarının təkrarlayan proqramlar, müqavimət inkişafını təşviq edir. Buna görə müqavimətin inkişafını gecikdirmək üçün Trooper 72 WP-nin eyni istehsal mövsümü üçün tövsiyə olunan ümumi ərazi sayını keçməyin. Tətbiqin təkrarlanması lazım olduğu hallarda isə, fərqli təsir mexanizminə sahib Qrup M3-A1; 4 xarici bitki qoruma məhsullarının istifadə edilməsinə diqqət yetirin.
 
QARIŞDIRILMASI: Tövsiyə olunan məhsullarda istifadə olunan funqisid insektisid, acarisid və bitki qidalandırıcı preparatların çoxu ilə qarışdırıla bilər. Tərəddüd halında fiziki ön karışabilirlik testi edilməlidir.
Əvvəlcə yarlığı oxuyun
  • Evdə istifadə etməyin
  • Uşaqlardan və qidalardan uzaq saxlayın
  • Dərman buxarı və zərrələri ilə tənəffüs etməyin
  • Maska,qoruyucu geyim,əlcək və gözlükdən istifadə edin
  • Çiləmə əsnasında heç bir şey yeməyin
  • Siqaret çəkməyini.
  • Dərmanlanmış sahəyə 1 gün insan və heyvan buraxılmamalıdır
 
Tövsiyə edilən preparatlardan başqa digərlərinin istifadəsi qəti qadağandır.
 
İstifadə olunan bitki mühafizə preparatın boş qabının dördə bir hissəsini təmiz su ilə doldurub,yaxşıca çalxalayın və çalxalanmış suyu çiləyicinin çəninə boşaldın.Bunu üç dəfə təkrarlayın.
 
Zəhərlənmə əlamətləri :
Zəhərlənmənin xüsusi əlamətləri yoxdur. Ümumi əlamətlər başlanğıcda ürək bulanması, qusma, qarın ağrısı və ishal. Dərman ilə təmas dəri və göz qıcıqlanmasına səbəb ola bilər.
 
İlk yardım tədbirləri                        
Göz: Təmas  halında 15-20 dəqiqə göz açıqkən bol su ilə yuyun. Həkimə müraciət olunmalıdır.
Dəri: Təmas halında geyimi çıxarın. Bədən hissələri bol su və sabunla yuyun. Həkimə müraciət olunmalıdır.
Boğazdan keçməsi: Dərhal tibbi yardım ilə təmin edin. Həkimin nəzarətində, xəstəni qusturun. Şüuru bağlı xəstəyə ağızdan bir şey verilməz və qusturulmaz.
Qoxlama vasitəsilə: Təsirə məruz qalan şəxs təmiz havaya nəql edilməlidir. Əgər nəfəs almaqda çətinlik çəkirsə, süni tənəffüs verin. Dərhal həkimə müraciət edilməlidir.
 
 ANTİDOTU  VE Müalicə
Xüsusi antidot yoxdur. Əlamətlər görə müalicə tətbiq olunur.
DİQQƏT EDİLƏCƏK  İFADƏLƏR
 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar