Fastac
Aktiv maddə: 100 gr / lt Alphacypermethrin
Formulyasiya: Emulsiya konsentratı
Özəlliklər: Geniş spektrli zərərvericilərdən qorumaq məqədi ilə istifadə edilən kotakt və mədə yolu ilə təsir edən insektisid. Zərərvericilərin qısa zamanda məhv olunması. Yağıntı şəraitində istifadə imkanı. Fitotoksinli deyil.
Qablaşdırma: 1 lt
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki adı
Ziyanvericilərin adı
Məsarif norması
Son dərmanlama ilə biçin arasındakı müddət
Alma
Alma içqurdu (Cydia pomonalla)
20 ml / 100 l su sürfə
14 gün
 
Alma güvəsi (Yponomeuta malinellus)
15 ml / 100 l su sürfə
14 gün
Taxıl
Ziyankar bağacıq (Eurygaster spp.)
15 ml / da
1-3 və 4-5 dövr kuklacık və yeni nəsil yetkin
14 gün
 
Taxıl uzunburunu (Pachytychius hordei)
15 ml / da
14 gün
 
Uzunburun Eliya (Aelia rostrata)
45 ml / da
Qışlamış yetkin, 2-5 dövr kuklacık və yeni nəsil yetkin
14 gün
Qarğıdalı
Qarğıdalı kəpənəyi (Sesamia spp.)
40 ml / da sürfə
Dərmanlama yumurta ilk müəyyən edildiyində başlanır (15 gün ara ilə 3 dərmanlama aparılır).
14 gün
 
Qarğıdalı qurdu (Ostrinia nubilalis)
40 ml / da sürfə
Dərmanlama yumurta ilk müəyyən edildiyində başlanır (15 gün ara ilə 3 dərmanlama aparılır).
14 gün
Şəkər çuğunduru
Qalxanlı böcəklər (Cassida spp.)
15-20 ml / da
14 gün
 
Yarpaq birəsi (Chaetocnema tibialis)
15-20 ml / da
14 gün
 
Yarpaq birəsi (Cleonus spp.)
40-50 ml / da
14 gün
Pomidor
Pambıq sovkası (Helicoverpa armigera)
50 ml / da
14 gün
Zeytun
Zeytun milçəyi (Bactrocera oleae)
25 ml / 100 l su
14 gün
 
Zeytun yalançı qalxanlı böcəklər (Saissetia oleae)
50 ml / 100 l su
14 gün
Fındıq
Fındıq uzunburnu (Curculio nucum)
40 ml / da
14 gün
Bağ*
Uzunburun (Otiorrynchus spp.)
30 ml / 100 l su
7 gün
Pambıq
Pambıq sovkası (Helicoverpa armigera)
200 ml / da sürfə
14 gün
*İstehlak məqsədli bağ yarpağı biçini həyata keçiriləcək bağ yerlərində istifadə edilə bilməz.

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar