Metadex
Aktiv maddə: % 5 Metaldehyde
Formulyasiya: -
Özəlliklər: -
Qablaşdırma: -
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki adı
Ziyanvericilərin adı
Məsarif norması
Tərəvəz
Meyvə bağları
Bəzək bitkiləri və s.
İlbiz
4-5 kq/da
 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar