Nospider
Aktiv maddə: 60% cyhexatin
Formulyasiya: Axıcı konsentrat
Özəlliklər: Kontakt təsirli akarisiddir. Tədbiq edilən bitkinin yarpaqları hər iki tərəfdən yaxşıca dərmanla isladılmalıdır. Fitotoksiklik yaratmır. Metomil tərkibli preparatlarla qarışdırıldıqda pambıqda fitotoksiklik yarada bilər.
Qablaşdırma: 500 ml
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki adı
Ziyanvericilərin adı
Məsarif norması
Meyvə
Qırmızı hörümçək (Tetranychus cinnabarinus)
İki nöqtəli qırmızı hörümçək (Tetranychus urticae)
0.1 lt/100 lt su
0.1 lt/100 lt su
Pambıq
Pambıq qırmızı hörümçəyi (Tetranychus cinnabarinus)
0.1 lt/100 lt su
 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar