Spintor
Aktiv maddə: 240 q/l Spinosad
Formulyasiya: Suspenziya konsentratı
Özəlliklər: -
Qablaşdırma: -
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki adı
Ziyanvericilərin adı
Məsarif norması
Gözləmə müddəti
Bağ
Salxım yarpaqbükəni (Lobesia botrana)
20 ml / 100 l su
7 Gün
Bibər (istixana)
Qərb çiçək mənənəsi (Frankliniella occidentalis)
40 ml / da
3 gün
Çiyələk

Qərb çiçək mənənəsi (Frankliniella occidentalis, frankliniella intonsa)
40 ml / da
3 gün
Pomidor (istixana)
Pomidor güvəsi (Tuta absoluta)
50 ml / 100 l su
3 gün
Xiyar (istixana)
Qərb çiçək mənənəsi (Frankliniella occidentalis)
40 ml / da
3 gün
 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar