Gremlin (Avant)
Aktiv maddə: 100 gr / lt Alphacypermethrin
Formulyasiya: Suspenziya konsentratı
Özəlliklər: Kontakt və mədə yolu ilə təsir edən insektisiddir. Zərərli sürfələrin hər dövründə təsirlidir. Gremlin böcəklərdə sinir hüceyrələrində sodiyum kanallarını tutaraq təsir edər və dərmanlamadan çox qısa müddət sonra zərərlilərin qidalanma və digər fəaliyyətləri dayandırır və ya çox azalır. Gremlin dərmanlamadan sonra bitki üzərində dərman qurumasından sonra yağan yağışlarla yuyulmur, dərmanlamanı təkrarlamağa ehtiyac olmur.
Qablaşdırma: 500 ml , 100 ml
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki adı
Ziyanvericilərin adı
Məsarif norması
Son dərmanlama ilə biçin arasındakı müddət
Bağ 
Salxım yarpaqbükəni (Lobesia botrana)
25 ml / 100 lt su sürfə
3 gün (sofralık üzüm) 10 gün (şaraplık üzüm) 
Pambıq 
Pambıq sovkası (Heliothis armigera)
45 ml / da sürfə
14 gün 
 
Yarpaq qurdu (Spodoptera littoralis)
40 ml / da sürfə
14 gün 
Qarğıdalı
Qarğıdalı kəpənəyi (Sesamia nonagrioides) 
Qarğıdalı qurdu (Ostrina nubilalis) 
30 ml / da sürfə 
3 gün 
Pomidor
Pambıq sovkası (Heliothis armigera)
40 ml / da sürfə (tarla) 
3 gün 
 
Yarpaq qurdu (Spodoptera littoralis)
35 ml / 100 lt su sürfə (istixana) 
3 gün 
Alma 
Almaqurdu (Cydia pomonella)
35 ml / 100 lt su yumurta-sürfə 
14 gün 
Fındıq
Fındıq uzunburnu (Curcilio nucum)
45 ml / da yetkin
14 gün 
Bibər (istixana)
Pambıq sovkası (Helicoverpa armigera)
40 ml/100 lt su, sürfə
3 gün 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar