Anons
Aktiv maddə: 48% Trifluralin
 
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki adı
Xəstəlik adı
Məsarif norması
Tətbiq zamanı
Pomidor
Birillik birləpəli və ikiillik ikiləpəli alaq otları
1.0-1.5 lt/ha
-
Kələm
Birillik birləpəli və ikiillik ikiləpəli alaq otları
1.0-1.5 lt/ha
-
 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar