Afalon
Aktiv maddə: 450 g/l Linuron
Formulyasiya: Suspeziya konsentratı
Özəlliklər: -
Qablaşdırma: -
 
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki adı
Xəstəlik adı
Məsarif norması və tətbiq zamanı
Adi cirəgülü
Ağımtıl tərə (Chenopodium album-Chenopodium botrys)
Tülküquyruq (Amaranthus retroflexus)
Sarmaşıq qırxbuğum (Polygonum convolvulus)
175 ml/da
Adi cirəgülün əkinindən, alaq otların çıxış qabağı
Tülküquyruq (Amaranthus retroflexus)
Sarmaşıq qırxbuğum (Polygonum convolvulus)
Adi öldürgən (Echinochloa crus-galli)
Yabani xardal (Sinapis arvensis)
150 ml/da
Adi cirəgülün çıxış sonrası, alaq otların çıxış qabağı
Soğan
Ağimtil tərə  (Chenopodium album)
Adi dəlibəng  (Datura Stramonium)
Yabani xardal (Sinapis arvensis)
Tarla anaqallisi  (Anagallis arvensis)
Quş qırxbuğumu (Polygonum aviculare)
Zincir pitraği (Xanthium spinosum)
Sarmaşıq qırxbuğum (Polygonum convolvulus)
Yabanı xaşxaş  (Papaver rhoeas)
Tülküquyruq (Amaranthus retroflexus)
Gönül hardali (Myagrum perfoliatum)
Yоvşan otu  (Veronica sp.)
150 ml/da
Soğan 2-4 yarpaqlı dövrdə, alaq ot 2-4 yarpaqlı gənc dövründə
Günəbaxan
Sarmaşıq qırxbuğum (Polygonum convolvulus)
Tülküquyruq (Amaranthus retroflexus)
Gönül hardali(Myagrum perfoliatum)
Tarla anaqallisi  (Anagallis arvensis)
Ağimtil tərə  (Chenopodium album)
Yabanı xardal (Sinapis arvensis)
250 ml/da
Günəbaxanın əkinindən dərhal sonra, alaq otun çıxış qabağı
Kök
Sarmaşıq qırxbuğum (Polygonum convolvulus)
Ağimtil tərə  (Chenopodium album)
Tülküquyruq (Amaranthus retroflexus)
150 ml/da
Kökün çıxış sonrası, alaq ot 2-4 yarpaqlı gənc dövründə
Adi öldürgən (Echinochloa crus-galli)
Ağimtil tərə  (Chenopodium album)
Tülküquyruq (Amaranthus retroflexus)
Yabanı xardal (Sinapis arvensis)
Sarmaşıq qırxbuğum (Polygonum convolvulus)
175 ml/da
Kökün əkinindən dəral sonra, alaq otların çıxış qabağı
Zirə
Daşkəsən ot (Lithospermum arvense)
Yapişkan nakil (Silane conodea)
Sarı əspərək  (reseda lutea)
Qarağan (salsola ruthenica)
Atpıtrağı (Turgenia latifolia)
Qaymaqçiçəyi (Ranunculus arvensis)
Üçbuynuz qatıqotu (Galium tricornutum)
Dərman şüvərəni (Sisymbrium officinale)
Ağimtil tərə  (Chenopodium album-Chenopodium botrys)
200 ml/da
Zirə 3-4 budaq dövründə, alaq ot 2-4 yarpaqlı gənc dövründə
Kartof
Sarmaşıq qırxbuğum (Polygonum convolvulus)
Ağimtil tərə  (Chenopodium album)
Tülküquyruq (Amaranthus retroflexus)
Birillik zümrüdçiçəyi (Mercurialis annua)
Yabanı xardal (Sinapis arvensis)
250 ml/da
Kartofun əkinindən dərhal sonra, alaq otların çıxış qabağı
Soğan toxum
Sarmaşıq qırxbuğum  (Polygonum convolvulus)
Yabanı xardal(Sinapis arvensis)
Tarla anaqallisi  (Anagallis arvensis)
Tülküquyruq (Amaranthus retroflexus)
Yоvşan otu  (Veronica sp.)
Ağimtil tərə  (Chenopodium album)
Yabanı xaşxaş  (Papaver rhoeas)
75 ml/da
Soğan 2 yarpaqlı gənc dövründən sonra, alaq otu 2-4 yarpaqlı gənv dövründə
 
 

 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar