Brace Super
Aktiv maddə: 125 qr/lt Fluazifop-p-butyl
Formulyasiya:   Emulsiya konsentratı
Özəlliklər: -
Qablaşdırma: -
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki a
Xəstəlik adı
Istifadə miqdarı
Bağ
Kalis (Sorghum halepense) 
100 ml/da Kalislar 6-10 yarpaqlı və ya 15-30 sm boyunda olanda
Pomidor
Kalis (Sorghum halepense) 
Adi öldürgən (Echinochloa crus-galli)
100 ml/da Yeniden bitərsə 3 həftə sonra, ikinci dəfə tətbiq olunur.
Kök
Adi öldürgən  (Echinochloa crus-galli)
Barmaqvari çayır (Cynodon dactylon)
100 ml/da Alaq otlar 3-5 yarpaqlı olanda
Qarpız
Araxis
Yaşıl qıllıca (Setaria viridis)
100 ml/da
Adi öldürgən  (Echinochloa crus-galli)
100 ml/da
Kalis (Sorghum halepense) 
100 ml/da Alaq otlar 3-5 yarpaqlı olanda Yeniden bitərsə 3 həftə sonra, ikinci dəfə tətbiq olunur.
Raps
Buğda (Triticum spp.)
Yabanı Yulaf (Avena spp.)
75 ml/da Alaq otlar 3-5 yarpaqlı olanda
Mərci
Yulafca (Avena fatua)
Buğda (Triticum spp.)
80 ml/da Bitkilər 10 sm Alaq otlar 3-5 yarpaqlı olanda
Meyvə ağacları:
Şəftalı
Alma
Sitruslar
Ətirli çətiryarpaq  (Setaria spp.)
Adi öldürgən  (Echinochloa crus-galli)
Sürünən alaq   (Digitaria sanguinalis)
100 ml/da biriilik dar yarpaqlı alaq otlara
Kalis (Sorghum halepense) 
100 ml/da biriilik dar yarpaqlı alaq otlara Kalisa 200 ml/da
Barmaqvari çayır (Cynodon dactylon)
100 ml/da biriilik dar yarpaqlı alaq otlara Barmaqvari çayır 400 ml/da
Pambıq
Kalis (Sorghum halepense) Adi öldürgən  (Echinochloa crus-galli)
100 ml/da Təqribən bir ay sonra yenidən çıxışlar olsa ikinci dəfə tətbiq olunur.
Kartof
Adi öldürgən  (Echinochloa crus-galli)
Barmaqvari çayır (Cynodon dactylon)
200 ml/da Kartof bitkilərinin 15-20 sm alaq otların 3-5 yarpaqlı olduğu dövrdə
Şəkər çuğunduru
Adi öldürgən  (Echinochloa crus-galli)
Yaşıl qıllıca (Setaria viridis)
Barmaqvari çayır (Cynodon dactylon)
Buğda (Triticum spp.)
Ayrıqotu  (Agropyron repens)
Tülküquyruq (Alopecurus myosuroides)
Yulafca (Avena fatua)
100 ml/da
Soğan
Adi öldürgən  (Echinochloa crus-galli)
Ətirli çətiryarpaq (Setaria spp.)
Sürünən alaq   (Digitaria sanguinalis)
100 ml/da Soğanın 2 yarpaqlı dövründə
Soya və günəbaxan
Su ayrıqotu (Paspalum paspaloides)
Kalis (Sorghum halepense) Adi öldürgən  (Echinochloa crus-galli)
Sürünən alaq  (Digitaria sanguinalis)
Barmaqvari çayır (Cynodon dactylon)

100 ml/da
 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar