Elpis
Aktiv maddə: 40 qr/lt Imazamox
Formulyasiya:   Suda həll olunan konsentrat
Özəlliklər: Dərman alaq otların saplaq və yapraqlarından asan sorulur və bitkinin hər tərəfinə yayılır. Vəhşi  otların bitməsinin qarşısını alır və 3-4 həftə ərzində ölümlərinə səbəb olur. 
Qablaşdırma: 1lt
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki adı
Xəstəlik adı
Istifadə miqdarı
Günəbaxan
IMI toleranslı növləri
Atpıtrağı (Xanthium spp.) 
Orobanş (Orabanche spp.) 
Ağımtıl tərə (Chenopodium album) 
Adi öldürgən (Echinochloa crus galli) 
Geriqatlanan qaratərə (Amaranthus retroflexus)
Dərman şahtərəs (Fumaria officinalis) 
125 ml/da günəbaxanın  4-8 yarpaqlı, alaq otların 8-10 yarpaqlı dövründə, çıxış sonrası 
Yaşıl noxud
Adi quşəppəyi  (Capsella bursa pastoris) 
Geriqatlanan qaratərə (Amaranthus retroflexus)
Ağımtıl tərə  (Chenopodium album) 
Adi dəlibəng (Datura stramonium) 
Adi öldürgən (Echinochloa crus galli) 
Şahtərəs (Fumaria officinalis) 
Dalamaz (Lamium amplexicaule) 
Quş qırxbuğumu (Polygonum aviculare)(P.convolvulus) 
Ətirli çətiryarpaq (Seteria verticillata) 
Adi cincilim (Stellaria media) 
Gicitkən (Urtica urens) 
Bulaqotu  (Veronica cymbalaria) 
Qanqal  (Xanthium strumarium) 
100 ml/da Tez çıxış sonrası 
Paxla
Quş qırxbuğumu (Polygonum aviculare)
Geriqatlanan qaratərə (Amaranthus retroflexus)
Ətirli çətiryarpaq (Setaria verticillata) 
Şahtərəs (Fumaria officinalis) (F.cilicica) 
Ağımtıl tərə  (Chenopodium album) 
Adi dəlibəng (Datura stramonium) 
Adi öldürgən   (Echinochloa crus galli) 
Qara quşüzümü  (Solanum nigrum) 
Qanqal (Xanthium strumarium) 
100 ml/da Tez çıxış sonrası 
Araxis 
Şahtərəs (Fumaria officinalis) 
Adi öldürgən   (Echinochloa crus galli) (E.colonum) 
Ətirli çətiryarpaq (Setaria verticillata) 
100 ml/da Erken çıkış sonrası 
 
Qanqal (Xanthium strumarium) 
Quş qırxbuğumu (Polygonum aviculare) 
Vəhşi Firəng Üzümü (Physalis angulate) 
125 ml/da Tez çıxış sonrası 
Soya 
Südləyən (Euphorbia spp.) 
Geriqatlanan qaratərə (Amaranthus retroflexus)
Adi öldürgən   (Echinochloa crus galli) 
Qanqal (Xanthium strumarium) 
Ətirli çətiryarpaq (Setaria verticillata) 
125 ml/da Tez çıxış sonrası 
Yonca 
Qızılsarmaşıq (Cuscuta spp.)
125 ml/da Yoncanın 10-12 yarpaqlı dövründə 
 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar