Hektafermin
Aktiv maddə: 500 qr/lt 2,4-D Turşu (Amin duzu olaraq)
Formulyasiya:   Suda həll olunan konsentrat
Özəlliklər:    Çıxış sonrası istifadə olunan bir herbisittir. Dərmanlama aparılan günlərdə hava temperaturu 10-12 °C dən aşağı olmamalıdır.
Qablaşdırma: 17 lt, 1lt, 5lt
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər

Bitki adı

Xəstəlik adı

Istifadə miqdarı

Taxıl

Adi kasnı (Chondrilla juncea) 
Arap baklası (Vaccaria pyramidata) 
Tarla qatırquyruğu  (Equisetum arvense) 
Adi quşəppəyi  (Capsella bursa pastoris) 
Quş qırxbuğumu (Polygonum aviculare) 
Ətirşah (Erodium hoefftianum) 
Qaymaqçiçəyi (Ranunculus arvensis) 
Dəlicincilim (Cerastium perfoliatum) 
Yabanı xaşxaş (Papaver rhoeas) 
Günəbaxanvari güləvər (Centaurea solstitialis) 
Yabanı xardal (Sinapis arvensis) 
Sarıçiçəyi (Adonis spp.) 
Ağımtıl tərə (Chenopodium album) 
Xaçgülü (Senecio vernalis) 
Güllücə (Lathyrus spp.) 
Qantəpər suriyalı (Cephalaria syriaca ) 
Atpıtrağı (Turgenia latifolia) 
Daryarpaqlı Sümürgən (Anchusa leptopylla) 
Fındıqcalı şanagüllə (Lotus indica) 
Yabanı tərə (Lepidium draba) 
Kiçik qovotu (Cerinthe minor L.) 
Durnaotu (Geranium spp.) 
Kan damlası (Adonis flammea) 
Əkin aqrostemması (Agrostemma githago) 
Adi kasnı (Cichorium intybus) 
Dərman şahtərəs (Fumaria officinalis) 
Vaylant şahtərəsi (Fumaria vaillantii) 
Dalamaz (Lamium amplexicaule) 
Güllücə (Lathyrus aphaca) 
Daşkəsən ot (Buglossoides arvensis) 
Dərman xəşənbülü (Melilotus officinalis) 
Yabanı  turp (Raphanus raphanistrum) 
Sarı əspərək (Reseda lutea) 
Dərman şüvərəni (Sisymbrium officinale) 
Adi cincilim (Stellaria media) 
Yemlik (Tragopogon buphthalmoides) 
Yоvşan otu (Veronica chamaedrys) 
Tarla sığırgözü  (Anthemis arvensis) 
Meşəlik əməköməcisi  (Malva sylvestris) 
Xırda atpıtrağı (Caucalis platycarpos) 
Çobanyastığı (Anthemis spp.) 
Südləyən (Euphorbia microsphaera) 
Tarla anaqallisi  (Anagallis arvensis) 
Yem noxudu (Vicia spp.) 
Boyaq çüyütotu (Isatis tinctoria) 
Zəngçiçəyi (Campanula rapunculoides) 
Kompas süddəyən (Lactuca serriola) 
Bit otu (Consolida anthoroidea) 
Yabanı qərənfil (Dianthus anatolicus) 

Cücərmə dövrünün başlanğıcında 160 ml/ da

Cücərmə dövrünün sonunda 200 ml/ da preparat istifadə olunur.

Qarğıdalı

Geriqatlanan qaratərə (Amaranthus retroflexus)
Ağımtıl tərə (Chenopodium album) 
Dərman pişikotu  (Heliotropium europaeum) 
Yabanı turp (Raphanus raphanistrum) 
Yabanı xardal (Sinapis arvensis) 
Quzukökəldən (Sonchus arvensis) 

200 ml / da

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar