Herbimat
Emulsiya konsentratları (EC)
HERBİSİD (Alaq ot dərmanı)
Qrup K1,3
Aktiv maddə: 330 g/lPendimethalin
 
Əvvəlcə etiketi oxuyun
 • Evdə istifadə etməyin
 • Uşaqlardan və qidalardan uzaq saxlayın
 • Dərman buxarı və zərrələri ilə tənəffüs etməyin
 • Maska,qoruyucu geyim,əlcək və gözlükdən istifadə edin
 • Çiləmə əsnasında heç bir şey yeməyin
 • Siqaret çəkməyini.
 • Dərmanlanmış sahəyə 1 gün insan və heyvan buraxılmamalıdır
 • Tövsiyə edilən preparatlardan başqa digərlərinin istifadəsi qəti qadağandır.
 • İnsan sağlamlığına və ətraf mühitə istiqamətli riskləri önləmək üçün, istifadə etmə dair təlimatlara riayət edin.
Tövsiyə edilən preparatlardan başqa digərlərinin istifadəsi qəti qadağandır.
İstifadə olunan bitki mühafizə preparatın boş qabının dördə bir hissəsini təmiz su ilə doldurub,yaxşıca çalxalayın və çalxalanmış suyu çiləyicinin çəninə boşaldın.Bunu üç dəfə təkrarlayın.
Zəhərlənmə əlamətləri: Gözlərdə və dəridə qıcıqlanma,istilik
 
Istifadə edildiyi bitkilər və alaqotları
 

Bitki Adı

Yabancı Ot Adı

Uygulama Dozu ve Dönemi

Günəbaxan

Pambıq

 

 

Bambul otu

Bozot

Bülbülotu

Çatalotu

Çayır salkım otu

Çobançantası

Çobandeğneği

Darıcan

Farekulağı

Gelincik

Hakiki papatya

Horozibiği

Isırgan otu

İri yapraklı sütleğen

Karapazı

Kırmızı çiçekli ballıbaba

Köpek üzümü

Kuşotu

Rüzgar otu

Semizotu

Sirken

Tarla akçaçiçeği

Tilkikuyruğu

Yapışkan ot

Yeşil kirpi darı

(Chrozophora tinctoria)

(Heliotropium europaeum)

(Sisymbrium officinale)

(Digitaria sanguinalis)

(Poa pratensis)

(Capsella bursa-pastoris)

(Polygonum aviculare)

(Echinochloa crus-galli)

(Anagallis arvensis)

(Papaver rhoaes)

(Matricaria chamomilla)

(Amaranthus albus)

(Urtica urens)

(Euphorbia heteropylla)

(Atriplex patula)

(Lamium purpureum)

(Solanum nigrum)

(Stellaria media)

(Apera spica-venti)

(Portulaca oleracea)

(Chenopodium album)

(Thlaspi arvense)

(Alopecurus myosuroides)

(Setaria verticillata)

(Setaria viridis)

500 ml/da

Əkim əvvəli

və ya

500 ml/da

çıxış əvvəli

 

 

Kartof

Qarğıdalı

Soğan

 

 

500 ml/da çıxış əvvəli

 

Pomidor

Bambul otu

Benekli darıcan

Köpek üzümü

Semizotu

Sirken

Sürünücü horoz ibiği

Tarla akçaçiçeği

(Chrozophora tinctoria)

(Echinochloa colonum)

(Solanum nigrum)

(Portulaca oleracea)

(Chenopodium album)

(Amaranthus blitoides)

(Thlaspi arvense)

 

500 ml/daƏkim əvvəli

 

* Çox qumlu torpaqda yetişən bitkilərdə istifadə etməyin.

 
 
İÇİNDƏKİLƏR:
1) Pendimethalin 2) Aromatik Hidrokarbon
 
 
DİQQƏT EDİLƏCƏK  İFADƏLƏR
H226 Yanıcı maye və buxar
H302 udulması halında zərərlidir.
H312 Dəri ilə təması halında zərərlidir.
H315 Dərinin qıcıqlanmasına səbəb olur.
H331 Tənəffüs edilməsi halında toksiktir.
H410 Su mühitində uzunmüddətli, çox zəhərli təsir.
 
ÖNLEM İFADELERİ (P):
P210: İstilik / qıvılcımlar / alovlar / isti səthlərdən uzaq tutun. - Siqaret çəkməyin.
P261:P273 Ətraf mühitə yayılmasına yol verməyin
P280 Qoruyucu əlcək / qoruyucu paltar / göz qoruyucusu / üz qoruyucusu istifadə edin.
P302 + P352 dəri ilə təmas halında isə: Bol sabun və su ilə yuyun.
P501 Məzmunu / konteynerin tətbiq olunan qaydalara uyğun olaraq atılması.
EUH401 İnsan sağlamlığına və ətraf mühitə istiqamətli riskləri önləmək üçün, istifadə etməyə dair təlimatlara riayət edin.
İstifadə edilərkən və anbarda saxlanılarkən diqqət ediləcək amillər
 • Çiləmədə yaxşı nəticə ala bilmək üçün çiləmə ilə əlaqədar təkliflərə mütləq tabe olun.
 •  Toxum yatağı yaxşı hazırlanmalı, torpaq nazik və asılı olmamalıdır.
 • Tövsiyə olunan əkin dərinlikləri diqqətlə müşahidə olunmalıdır.
 • Bitki qoruma məhsulundan ən yaxşı nəticəni ala bilmək üçün torpaq rütubəti şərtdir.
 • 10% -dən çox üzvi maddə olan torpaqda uçucu kül nəzarətində azalma ola bilər.
 • Xəstəlik quraqlıq, aşırı qorunma məhsulu tətbiqi, torpağın qeyri-kafi olması səbəbindən zəif və ya stress vəziyyətində olan bitkilərdə istifadə edilməməlidir.
 • Tətbiq düzgün edilməmişsə və ya torpağa qarışdırma əməliyyatı tövsiyə ediləndən daha dərinə edilmiş isə, Alaqot idarəsini azaldar və ya bitkiyə zərər verir.
 • Balıqlar üçün zəhərlidir. Yeraltı və yerüstü sularına bulaştırmaqdan qaçının.
 • Tətbiqdən sonra maşını təmizləyin.
 • Ambalajları heç bir məqsəd üçün istifadə etməyin.
 • Bitki qoruma məhsullarını boş qida və içki qutularına qoymayın.
 
BİTKİ QORUMA MƏHSULUNU İSTİFADƏ ŞƏKLİ:
TƏNZİMLƏMƏSİ:
İstifadədən əvvəl çiləyici aparatının tənzimlənməsi aparılmalıdır. Hektara istifadə olunacaq suyun miqdarını müəyyən etmək üçün çiləyicinin çənini su ilə doldurun. Sahənin bu su ilə nə qədər ıslatıldığı müəyyən edilir və istifadə olunacaq su miqdarı hesablanır.
DERMAN PREPARATININ İSTİFADƏYƏ HAZIRLANMASI:
Tövsiyə edilən dozada hesablanan bitki mühafizəsi məhsulu əvvəlcə ayrı bir qabda bir miqdar su ilə qarışdırılır. Tətbiq maşınının anbarı yarıya qədər su ilə doldurulur. Maşının qarışığı işləyərkən qarışıq tanka əlavə olunur. Qarışdırmağa davam edilərək anbar suyla tamamlanır. Tətbiq tamamlanana qədər karıştırma əməliyyatına davam edilir. Dekara istifadə ediləcək su miqdarı 20-40 litr olmalı, tətbiqlərdə yelpik hüzmeli döş istifadə edilməlidir. Hazırlanmış bitki mühafizəsi məhsulu eyni gün ərzində istifadə olunmalıdır.
 
ÇİLƏYİCİ APARATININ TƏMİZLİĞİ:
Dərman preparatının istifadƏsi tamamlandıqdan sonra çiləyicinin içərisində olan dərman preparatının tamamilə  boşalmasından əmin olun. Çiləyicinin çəninə təmiz su dolduraraq qarıştırıcını işe salmaqla bütün hissəcikləri yayxalayın. Yayxalama işlərini su kanallarına yaxın aparmayın. Yayxalanmış suyu su kanallarına boşaltmayın.
 
 
 
BİTKİ QORUMA MƏHSULUNU İSTİFADƏ ŞƏKLİ:
 
HERBİMAT 330 EC, yaxşı hazırlanmış kəsəkdə, alaqot və daha əvvəl əkilən bitkilərin artıqlarından təmizlənmiş torpağa tətbiq olunar. Illik dar yarpaqlı və geniş yarpaqlı alaqot cücərmə zamanı nəzarət edən bir bitki qoruma məhsuludur. Çıxmış otları nəzarət etmir. Cücərən bitkilərə əsasən əkin bitkiləri əkilmədən və ya dikmədən əvvəl tətbiq oluna bilər.
 
Pambıq və Günəbaxan: HERBİMAT 330 EC əkin əvvəl bir sahə çiləyicisi ilə tətbiq olunur. Tətbiqdən sonra 4 gün içində disk, rototiller və ya dırmıq ilə torpağa 5 sm dərinliyində qarışdırılmalıdır. Bu dövrdə 10 mm yağış düşsə, torpağa qarışdırmaq məcburidir. Pambıqdan başqa bir müraciət əkindən sonra 5 gün içində əvvəlcədən ortaya çıxır. Ən yaxşı nəticə, HERBİMAT 330 EC'nin əkilməsi əvvəli torpaqla qarışığı ilə əldə edilir.
Kartof, Qarğıdalı: HERBİMAT 330 EC çıxış əvvəli (pre-emergence) torpaq səthinə tətbiq olunar. Toxum əkilməsi dərinliyi 4-5 sm olmalıdır.
 
Soğan: Bu əvvəlcədən ortaya çıxmadan əvvəl istifadə edilə bilər, həm də soğan bitkilərinin 2 yarpaq dövründən sonra da istifadə edilə bilər.
 
Pomidor: Fidanlar bitki mühafizəsi məhsulunun tətbiqindən 2-6 gün sonra əkilir. Ekmə zamanı bitki mühafizəsi məhsulu və çirklənmiş torpaq təbəqəsi kökləri ilə təmasda olmadığına diqqət yetirilməlidir. Quru şəraitdə, HERBİMAT 330 EC tətbiqindən sonra 3-7 gün ərzində 5-10 mm suvarma aparılmalıdır.
 
Alternativ Bitkilər: HERBİMAT 330 EC ilə tətbiq edildikdən sonra əkilə biləcək bitkilər;
Dərhal: Pambıq, lobya, noxud, mısır, soya, yerfıstığı, günəbaxan və gözəl bitkilər
6 aydan sonra: Digər bitkilər
Hər hansı bir səbəblə bitki mühafizəsi məhsulu tətbiqi sahəsində pozulursa;
İşlənmiş torpaq 15 sm: buğda, arpa, qarğıdalı, pambıq, kartof, lobya, soya və noxud
Torpaqsız: qarğıdalı, fasulye və noxud
 
Fitosiklik: HERBİMAT 330 EC xəstəlik, quraqlıq, həddindən artıq rütubət, dərin əkin, yüksək və ya aşağı torpaq pH nisbəti, yüksək duz tərkibi səbəbindən zəif və stres şəraitində olan bitkilərdə fitotoksikaya səbəb ola bilər.
 
DAVAMLILIQ ŞƏRTLƏRİ:
HERBİMAT 330 EC adlı bitki qoruma məhsulu, təsir mexanizminə görə Qrup K1,3 olaraq təsnif bir herbisittir. Bitki mühafizəsi məhsulları eyni hərəkət mexanizmi ilə təkrarlanan tətbiq müqavimət inkişafına kömək edir. Bu səbəblə müqavimət inkişafını gecikdirmək üçün HERBİMAT 330 EC 'nin eyni istehsal mövsümü içərisində təklif edilən ümumi tətbiq sayını aşmayınız. Tətbiqin təkrarlanması lazım olduğu hallarda isə, fərqli təsir mexanizminə sahib (Qrup K1,3 xarici) bitki qoruma məhsulları istifadə edilməsinə diqqət yetirin.
 
QARIŞABİLİRLİK ŞƏRTLƏRİ : Digər bitki mühafizəsi məhsulları ilə qarışdırmaq tövsiyə edilmir.
İLKYARDIM TƏDBİRLƏRİ:
Qoxlama vasitəsilə: Təsirə məruz qalan şəxs təmiz havaya nəql edilməlidir. Əgər nəfəs almaqda çətinlik çəkirsə, süni tənəffüs verin. Dərhal həkimə müraciət edilməlidir.
 
Dəri; Baxın. Tədbir ifadələri P302+P352
 
Göz: Təmas  halında 15-20 dəqiqə göz açıqkən bol su ilə yuyun. Həkimə müraciət olunmalıdır.
 
Boğazdan keçməsi: Dərhal tibbi yardım ilə təmin edin. Həkimin nəzarətində, xəstəni qusturun. Şüuru bağlı xəstəyə ağızdan bir şey verilməz və qusturulmaz.
 
ANTİDOTU  VE Müalicə: Xüsusi antidot yoxdur. Əlamətlər görə müalicə tətbiq olunur.
 
Saxlama şəraiti: Normal (sərin və quru) şərtlər altında anbarlandıqda 3 il ərzində dərmanın fiziki, kimyəvi və bioloji xüsusiyyətlərində heç bir dəyişikliklər olmur                             
 
ŞİRKƏT BƏYAMNAMƏSİ: Orijinal ambalajında satılmaq üçün istehsalçı məhsulların keyfiyyətini təmin edir. İstehsalçıları məhsulların düzgün saxlanması və ya düzgün tətbiq edilməməsi və ya tövsiyələrə uyğun gəlməməsi nəticəsində yaranmış ziyana görə məsuliyyət daşımır.
 
Firma adı və ünvanı
Qediyyat sahibi və İstehsalçı:
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar