Scorpio Super
Aktiv maddə: 10% Fenoksaprop – p –ethyl + 2.7% klokbintosetmeksil
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki adı
Xəstəlik adı
Məsarif norması
Tətbiq zamanı
Buğda
Birillik alaq otları
0.4-0.9 lt/ha
-a
 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar