Kelkat MIX+Ca
Kelkat Mix  EDTS ilə xelatlaşdırılmış mikro-elementlərlərinə əsaslanan çatışmazlıqları aradan qaldıran məhsuldur. pH stabilliyinin nisbəti: 1-7.
 
TƏRKİBİ:
 
EDTA tərəfindən xelatlaşdırılmış Dəmir (Fe)
8,1 %
EDTA tərəfindən xelatlaşdırılmış Manqan (Mn)
3,5 %
Bor (B)
0,95 %
EDTA tərəfindən xelatlaşdırılmış Sink (Zn)
0,6 %
EDTA tərəfindən xelatlaşdırılmış Mis (Cu)
0,3 %
Molibden (Mo)
0,3 %
 
DOZALAR(hər tətbiqetmə üçün):
MƏHSULLAR
GÜBRƏLƏNDİRMƏ
YARPAQDAN TƏTBİQETMƏ
Meyvə ağacları
4 – 10 kq/ha
150 – 200 gr/100lt
Mədəni bitkilər
4 – 6 kq/ha
150 – 200 gr/100lt
Torpaqsız məhsul əkini
(su məhsulları)
2 – 4 kq/ha
150 – 200 gr/100lt
Dekorativ bitkilər
2 – 4 kq/ha
150 – 200 gr/100lt
Şitillik
2 – 3 kq/ha
150 – 200 gr/100lt
 
* Qeyd: Bu dozalar təxminidir və istifadəçi bitkinin veqetativ vəziyyəti və torpaq xüsusiyyətlərindən asılı olaraq onları yüksəldib və yaxud düşürməsinə dair məsuliyyət daşıyacaq. Tətbiqin texniki aqronomun nəzarəti altında həyata keçirilməsi tövsiyyə edilir.

QABLAŞDIRILMA:  
1kq, 5kq, 25kq

 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar