Kelik Mg
Kelik xelatlı mikro-elementlərə əsaslanan və yaxud bitki tərəfindən çatışmayan elementin səmərəli şəkildə sorulmasına imkan verən mineral formasında olan maye məhsullarıdır.
 
Kelik Magnesium EDTA tərəfindən magnesium xelatına əsaslanan çatışmazlıqları aradan qaldıran məhsuldur. pH stabilliyinin nisbəti: 4-11.
 
TƏRKİBİ:
EDTA tərəfindən xelatlandırılmış Maqnezium oksid (MgO)
5,8 % k/p
EDTA tərəfindən xelatlandırılmış Maqnezium (Mq)
3,5 % k/p

DOZALAR(hər tətbiqetmə üçün):
MƏHSULLAR
GÜBRƏLƏNDİRMƏ
YARPAQDAN TƏTBİQETMƏ
Meyvə ağacları
2 – 5 lt/ha
150 – 400 cc/100lt
Mədəni bitkilər
2 – 5 lt/ha
200 – 300 cc/100 lt
Torpaqsız məhsul əkini
(su məhsulları)
2 – 4 lt/ha
200 – 300 cc/100 lt
Ekstensiv kənd təsərrüfat məhsulları
0,3 – 1,0 lt/ha
Dekorativ bitkilər
2 – 4 lt/ha
150 – 250 cc/100lt
Şitillik
2 – 4 lt/ha
150 – 250 cc/100lt

* Qeyd: Bu dozalar təxminidir və istifadəçi bitkinin veqetativ vəziyyəti və torpaq xüsusiyyətlərindən asılı olaraq onları yüksəldib və yaxud düşürməsinə dair məsuliyyət daşıyacaq. Tətbiqin texniki aqronomun nəzarəti altında həyata keçirilməsi tövsiyyə edilir.
 
QABLAŞDIRILMA:  
1lt, 5lt, 25lt

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar