Kelik Mn
Kelik xelatlı mikro-elementlərə əsaslanan və yaxud bitki tərəfindən çatışmayan elementin səmərəli şəkildə sorulmasına imkan verən mineral formasında olan maye məhsullarıdır.
 
Kelik Manganese  EDTA tərəfindən manqan xelatına əsaslanan çatışmazlıqları aradan qaldıran məhsuldur. pH stabilliyinin nisbəti: 3-11.
 
TƏRKİBİ:
 
Manqan (Mn) EDTA tərəfindən xelatlandırılmış
8,5 % k/p
 
DOZALAR(hər tətbiqetmə üçün):
MƏHSULLAR
GÜBRƏLƏNDİRMƏ
YARPAQDAN TƏTBİQETMƏ
Meyvə ağacları
3 – 5 lt/ha
200 – 300 cc/100lt
Mədəni bitkilər
2 – 3 lt/ha
100 – 200 cc/100 lt
Torpaqsız məhsul əkini
(su məhsulları)
1 – 2 lt/ha
100 – 200 cc/100 lt
Ekstensiv kənd təsərrüfat məhsulları
0,5 – 1,5 lt/ha
Dekorativ bitkilər
2 – 3 lt/ha
100 – 200 cc/100lt
Şitillik
1 – 2 lt/ha
100 – 200 cc/100lt
Mineral yağlar ilə qarışdırmayın
 
* Qeyd: Bu dozalar təxminidir və istifadəçi bitkinin veqetativ vəziyyəti və torpaq xüsusiyyətlərindən asılı olaraq onları yüksəldib və yaxud düşürməsinə dair məsuliyyət daşıyacaq. Tətbiqin texniki aqronomun nəzarəti altında həyata keçirilməsi tövsiyyə edilir.

QABLAŞDIRILMA:  
1lt, 5lt, 25lt

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar