Microcat MIX
Microcat sərbəst amin və orqanik turşuları daxil edən, xüsusiylə yarpaqdan tətbiq edilməsi üçün hazırlanmış ikiqat kompleks mikroelementlərə əsaslanan maye məhsullarıdır.
 
Microcat Mix orqanik və amin turşuları ilə ikiqat kompleksləşdirilmiş mikro elementlərin çoxsəviyyəli çatışmazlıqları aradan qaldıran məhsuldur.
 
 
TƏRKİBİ:
Sərbəst amin turşuları
2,5 % k/p
Ümumi nitroqen (N)
3,8 % k/p
Suda həll olunan Dəmir (Fe)
4,1 % k/p
Maqnezium oksid (MgO)
2,5 % k/p
Suda həll olunan Bor (B)
0,25 % k/p
Suda həll olunan Sink (Zn)
1,5 % k/p
Suda həll olunan Manqan (Mn)
1 % k/p
Orqanik turşular
10 % k/p
 
DOZALAR(hər tətbiqetmə üçün):
MƏHSULLAR
YARPAQDAN TƏTBİQETMƏ
Meyvə ağacları
250 – 300 cc/100lt
Mədəni bitkilər
250 – 300 cc/100 lt
Torpaqsız məhsul əkini
(su məhsulları)
100 – 250 cc/100 lt
Ekstensiv kənd təsərrüfat məhsulları
1,0 – 1,5 lt/ha
Dekorativ bitkilər
150 – 300 cc/100lt
Şitillik
150 – 300 cc/100lt
 
* Qeyd: Bu dozalar təxminidir və istifadəçi bitkinin veqetativ vəziyyəti və torpaq xüsusiyyətlərindən asılı olaraq onları yüksəldib və yaxud düşürməsinə dair məsuliyyət daşıyacaq. Tətbiqin texniki aqronomun nəzarəti altında həyata keçirilməsi tövsiyyə edilir.

QABLAŞDIRILMA:  
1lt, 5lt, 25lt

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar