ACA 27

TƏRKİBİ                                               k/p

Orqanik Maddə   ..................................%30
Orqanik Karbon   ..................................%24
Orqanik Azot (N) ..................................%3,8
Sərbəst Amin turşular ...........................%12

 

pH: 5,5 - 7,5

Sıxlıq: 1,29
Qablaşdırma: 1L, 5L
QEYD: İstehsalında istifadə olunan xam maddələr bitki mənşəli materiallardır.
 
Bitkilər
Məsarif norması
Meyvə ağacları
150-200 sm3/100 lt su
İstixanalar
150-200 sm3/100 lt su
Açıq tərəvəzlər
150-200 sm3/da
Bağ
150-200 sm3/100 lt su
Sitruslar
150-200 sm3/100 lt su
Sənaye bitkiləri
150-200 sm3/da
Torpaq tətbiqetmələri – bütün bitkilər
0.5-1lt/da
 
QEYD: ALÇA AĞACLARINDA İSTİFADƏ EDİLƏ BİLMƏZ!

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar