Copper Speed
Tərkibi:                                              (% w/w)
Suda həllolunan Mis ............................%5
 
pH:  6,5
Sıxlıq: 1,25
Qablaşdırılma: 1lt
 
Bitkilər
Məsarif norması
Tarla bitkiləri
150 – 250 cc/da
Meyvə ağacları, Sitruslar
200 - 250 cc/100 lt su
Kök
200 - 250 cc/100 lt su
Bağ
200 - 250 cc/100 lt su
Texniki bitkilər
150 – 250 cc/da
Açıq tərəvəz və meyvə
150 – 250 cc/da
İstixanalar
200 – 250 cc/ 100 lt su
Torpaq tətbiqetmələri – Bütün bitkilər
0,5 - 1 lt / da
 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar