Folax
Tərkibi:                                          (% w/w)
Molibden (Mo)................................%3
Bor (B) ..........................................%3.7
 
Qablaşdırılma: 500 sm3
 
pH: 8
Sıxlıq: 1.3
 
Bitkilərin Mo ehtiyaclarını qarşılamağa yönələn məhsul olaraq yüksək nisbətdə Bor və N,P,K maddələrindən ibarət olanmaye formulyasiyasında olan gübrədir. Başda kahı, ispanaq, pomidor, çuğundur, yemiş, qarpız, günəbaxan kimi Molibden maddəsinə ehtiyac olan bitkilərdə Molibden ehtiyacını qarşılayır.
Bitkilər
Məsarif norması
Meyvə ağacları
40-50 cc/100 lt su
İstixanalar
40-50 cc/100 lt su
Açıq sahə tərəvəzləri
30-50 cc/da
Bağ
30-50 cc/100 lt su
Sitruslar
40-50 cc/100 lt su
Texniki bitkilər
30-40 cc/da
Yer fıstığı
40-50 cc/da
Soya
40-50 cc/da
 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar