Biomol
Növü: Maye şəklində qumin turşusu
 
TƏRKİBİ                                               k/p
Orqanik Maddə   ..................................%15
Cəmi (Qumin+Fulvik) turş .....................%15
Suda həll olunan K2O ...........................%3
 
pH: 8 - 10
Qablaşdırılma: 0.5-1-5-20 lt
İstehsalda istifadə olunan xam maddə: Leonardit
 
İSTİFADƏ YERİ-ZAMANI-MƏSARİF NORMASI
Bitki adı
Tətbiqetmə zamanı
Məsarif norması
Buğda (yarpaqdan)
Bitkinin 3-5 yarpaqlı olduğu dövrdə
Budaqlanma mərhələsində (ot dərmanı ilə birlikdə)
150 cc/da
200 cc/da
Çuğundur
Toxumların əkilməsindən öncə və ya çıxışdan öncə
İlk sulama zamanında
500-1000 cc/da
400-600 cc/da
Kök
Toxumların əkilməsindən öncə və ya çıxışdan öncə
Çıxışdan sonra 1 ay
2-ci dərmanlamadan 1 ay sonra
500-1000 cc/da
250 cc/da
250 cc/da
Kartof
Toxumların əkilməsindən sonra, çıxışdan öncə
Bitkinin 4-6 yarpaq dövründə
300-600 cc/da
300-600 cc/da
Meyvə ağacları
Cücərmə dövründə
100-150 cc/da
Kahı
Toxum əkilməsindən sonra, çıxışdan öncə
Çıxışdan 15 gün sonra
2-ci dərmanlamadan 15 gün sonra
500 cc/da
250 cc/da
250 cc/da
Pomidor
Xiyar
Balqabaq
Paxla
Bibər
Yarpaqdan:
İnkişaf dövrü müdətində 4-5 dərmanlama
 
150-200 cc/100 lt su
Sulama suyu ilə tətbiqetmə:
Şitillərin dikilməsindən 15 gün sonra
İkihəftə ara ilə 4-5 tətbiqetmə
 
2 lt /da
1 lt /da
DİQQƏT
*Heç bir halda uyğun norma miqdarından və norma aralığından artıq istifadə etməyin
*Sadəcə lazım olan yerlərdə istifadə edin
*İstifadədən öncə mütləq etiketi oxuyun
*Evdə istifadə etməyin
*Uşaqlardan və qidalardan uzaq saxlayın
*Məhsul buxarı ilə nəfəs almayın
*İstifadə zamanı əlcəkdən istifadə edin
*İstifadə zamanı siqaret çəkməyin
*Dəri və göz ilə təmasdan qoruyun
*Təmas zamanı bol su ilə yuyun
 
AMBARLAMA ŞƏRTLƏRİ
*Birbaşa gün şuaları düşməyən, nəmsiz və quru şəraitdə 5-30°C arasıda saxlanmalıdır
*Bu şərtlərdə ən az üç il fiziki, kimyavi və bioloji xüsussiyətlərini qoruyur

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar