Biofortune
Bitki İnkişafı Tənzimləyicisi
% 1,18 qr/lt 2-(1-Naphthyl) acetamide (NAD) +
% 0,43 qr/lt 1-Naphthyl acetic acid (NAA)
 
MƏHSULUN İSTİFADƏ EDİLDİYİ BİTKİLƏR:
Bitki adı
Məsarif norması
Tətbiqetmə sayı
Pomidor
60 qr/100 l su
3 dəfə
Xiyar
60 qr/100 l su
4 dəfə
Bibər
60 qr/100 l su
2 dəfə
Yaşıl paxla
60 qr/100 l su
4 dəfə
Badımcan
60 qr/100 l su
2 dəfə
Balqabaq
60 qr/100 l su
4 dəfə
Paxla
60 qr/100 l su
4 dəfə
Yaşıl noxud
60 qr/100 l su
4 dəfə
Bitkilər inkişaf başlanğıcı, çiçəklənmə və digər kritik dövrlərdə, uyğunsuz çevrə və iqlim şərtlərindən çox tez  mənfi təsirə qalır. İçindəki aktiv maddələr sayəsində bu çətin dövrün asan keçməsini təmin edir.
 
MƏHSULUN TƏTBİQETMƏYƏ HAZIRLANMASI:
Məsulun tövsiyyə edilən norması öncə ayrı bir qabda bir miqdar su ilə qarıştırılır. Dərmanlama aparatının deposu yarıya gədər su ilə doldurulur. Aparatının qarıştırıcısı çalışdığı halda qarışım depoya əlavə edilir. Qarışdırmağa davam edilərək depo suyla doldurulur. Tətbiqetmə tamamlayana gədər qarışdırılma davam edilməlidir. Hazırlanan qarışım eyni gündə istifadə olunmalıdır.
 
MƏHSULUN İSTİFADƏ ŞƏKLİ:
İlk tətbiqetmə çiçəklənmə başlanğıcında aparılmalıdır və çiçəklənmə dövrünə uyğun olaraq təqribi 10 gün ara ilə təkrarlanmalıdır. Çiçəklənmə dövrü 3 həftəni keçməyən bitkilər üçün 2 tətbiqetmə kifayətdir. Çiçəklənmə dövrü 3 həftəni keçən bitkilərdə isə bu müddətin uzunluğuna bağlı olaraq 3-4 tətbiqetmə lazımdır. Pomidor bitkisində isə hər salxıma çiçəklər açılınca tətbiqetmə aparılır.
 
QARIŞIM İMKANI:
Biofortune bütün orqanik məhsul və yarpaq gübrələri ilə qarışdırıla bilər. Bordo və mis tərkibli məhsullarla qarıştırılmamalıdır.
 
ZƏRƏRLİLİK İFADƏLƏRİ:
H302: Udulduğu halda zərərlidir.
 
TƏDBİR İFADƏLƏRİ:      
P264: Əldəymədən sonra təmas bölgələrini su ilə yaxşı yuyun.
P280: Qoruyucu əlcək/qoruyucu qeyim/göz qoruyucu/üz qoruyuculardan istifadə edin.
P501: Qabı qaydalara uyğun olaraq məhv olunmalıdır.
EUH401: İnsan sağlığına və çevrəyə yönələn risklərin qabağını almaq üçün istifadə təlimatlarını nəzərə alın
 
İSTİFADƏ EDİLƏRƏK VƏ AMBARLANARAQ DİQQƏT EDİLMƏLİ XÜSUSLAR:
  • Arılar üçün zəhərlidir
  • Balıqlar üçün zəhərlidir. Suya qarışdırmayın
  • Tövsiyələrə uyğun istifadə edildiyində fitotoksik deyil
  • Məhsulu qablarında bağlı olaraq mühafizə edin
  • Boş qutuları başqa məqsədlər üçün istifadə etməyin, üsuluna uyğun məhv edin

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar