Signum
Aktiv maddə: % 26,7 Boscalid ve % 6,7 Pyraclostrobin 
Formulyasiya:  WG (Suda həll olunan qranul)
Özəlliklər:    Boz çürümə üçün təsiredici həll, Torpaq mənşəli patogen nəzarəti, tomatlıq və istehlak edilən pomidor istehsalında brixə mühüm təsir
Qablaşdırma: 5 kq
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki a
Xəstəlik adı
Istifadə miqdarı
Son dərmanlama ilə biçin arasındakı müddət
Pomidor
Badımcan
Bibər
(istixana)
Boz çürümə (Botrytis cinerea)
150 qr / 100 l su
3 Gün 
Pomidor (istixana)
Mildiyö (Leveillula taurica)
60 qr / 100 l su
3 Gün 
Pomidor (Tarla)
Mildiyö (Leveillula taurica)
100qr /da
3 Gün 
Xiyar (istixana)
Ağ çürüklük (Scerotinia sclerotiorum)
150 qr / 100 l su
3 Gün 
Çiyələk
Boz çürümə (Botrytis cinerea)
150 qr / 100 l su
3 Gün 
Qarpız
Alternaria tez  yarpaq yanığı (Alternaria solani, Alternaria cucumenna)
100qr /da
3 Gün 
Ərik
Monilya (Sclerotinia laxa)
100 qr / 100 l su
7 Gün 
Gilas
Şəftalı
Monilya (Sclerotinia laxa)
75 qr / 100 l su
7 Gün 
Kartof
Tez  yarpaq yanığı (Alternaria solani)
100qr /da
3 Gün 
Soğan
Soğan pası (Puccinia pom)
150qr /da
7 Gün 
Kök
Mildiyö (Erysiphe heraclei, Leveillula taurica)
150qr /da
1 Gün 
Kahı
Ağ çürüklük (Scerotinia sclerotiorum)
150 qr / 100 l su
7 Gün 
Ot
Torpaq mənşəli xəstəliklər (Fusarium spp., Rhizoctonia spp.)
150qr /da
-
Qərənfil (istixana)
(Dianthus caryophyllus)
Məhv edən xəstəliyi (Rhizoctonia spp.)
150 qr / 100 l su
-
 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar