Valsaton
Aktiv maddə: 50% Triadimefori
Formulyasiya: Suda həll olunan toz
Özəlliklər: Müalicəvi sistem təsirli funqisiddir
Qablaşdırma:  1 kq
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki a
Xəstəlik adı
Istifadə miqdarı
Alma
Dəmgil (Venturia inaequalis)
Unlu şeh (Podosphaera leucotricha)
0.4 kq/1000 lt su
Armud
Dəmgil (Venturia pirina)
Unlu şeh (Podosphaera leucotricha)
0.4 kq/1000 lt su
Üzüm
Oidium (Uncinula necator)
Boz çürümə (Botrytis cinerea)
0.25-0.35 kq/1000 lt su
Çəyirdəkliklər
(Gavalı,
Şəftalı,
Gilas,
Ərik və s.)
Yarpaq yırtılması, meyvə çürüməsi, moniliya (Monilia fructigena)
0.15-0.20 kq/1000 lt su
Pomidor (istixana)
Fitoftora (Phytophthora isfestan)
0.06-0.10 kq/1000 lt su
Xiyar (istixana)
Unlu şeh (Erysiphe cichoracearum)
0.20-0.60 kq/1000 lt su
Xiyar (tarla)
Unlu şeh (Erysiphe cichoracearum)
0.12 kq/1000 lt su
Qızılgül (istixana)
Pas (Phragmidium tuberculatum)
Unlu şeh (Podosphaera pannosa)
0.75 – 1.0 kq/1000 lt su
 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar