Sound
Aktiv maddə: 360 qr/l Hymexazol
Formulyasiya:  SL (Suda həll olunan konsentrat)
Özəlliklər:    Məhv edən və ya ərimə deyə adlandırılan Damping-off göbələyinə (Fusarium spp., Pythium spp) qarşı sistemik təsirli funqisittir. Köklər vasitəsiylə asan alınıb, kök boğazında təhribat edən bu göbələkləri 3 həftə müddətində nəzarət edir. Ətraf mühit sağlığı baxımından son dərəcə əmin bir dərmandır, torpaq və bitkilərdə qalıq buraxmır, torpaq mikroorqanizmlərinin fəaliyətlərini və tarazlığı pozmur.
Qablaşdırma: 500 ml, 250 ml
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki a
Xəstəlik adı
Istifadə miqdarı
Son dərmanlama ilə biçin arasındakı müddət
Pomidor
Məhv edən (Damping-off) (Fusarium spp.,Pythium spp.)
150 ml/100 l su (3l/m2 məhlul) 
7 gün 
Tütün 
Məhv edən (Damping-off) (Fusarium spp.,Pythium spp)
200 ml/100 l su (3l/m2 məhlul) 
Bibər (istixana)
Torpaq mənşəli xəstəlik amilləri (R.solani, Fusarium spp.)
500 ml/da (Damlama sulama) 
3 gün 
Xiyar 
Məhv edən (Fusarim spp.) Pythium spp
300 ml/100 l su (3l/m2 məhlul) 
7 gün 
Banan  
Fusarium solğunluk (Fusarium oxysporum f.sp. cubense)
750 ml/da (Damlama sulama) 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar