Barrier

 Aktiv maddə: %35 Metalaxyl

Formulyasiya: DS (Quru toxum dərmanı)
Özəlliklər: BARRİER 35 DS sistemik, qoruyucu və müalicəvi  xüsusiyyətlərə sahib günəbaxan mildiyösüne qarşı istifadə olunan toxum dərmanıdır. Toxumun cücərməsi mərhələsində köklər vasitəsiylə alınır və gənc bitkinin orqanizminə keçərək ən həssas dövründə bitkiyi xəstəlikdən qoruyur. 
Qablaşdırma: 600 qr
 
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
 
Bitki adı
Xəstəlik adı
Istifadə miqdarı
Son dərmanlama ilə biçin arasındakı müddət
Günəbaxan 
Mildiyö (Plasmopara helianthi)
500 qr/100 kq toxuma 
 
 
Öncə etiketi oxuyun.
  • Evdə istifadə etməyin.
  • Uşaqlardan, qida və heyvan yemlərindən uzaq tutun.
  • Maska, qoruyucu  əlcəklər, qeyim, eynəkdən istifadə edin
  • Bitki qoruma preparatlarından tətbiq edilməsi zamanı heç bir şey yeməyin, içməyin, siqaret çəkməyin. 
  • BİTKİ MÜHAFİZƏ PREPARATI TƏTBİQ OLUNMUŞ SAHƏYƏ 1 GÜN ƏRZİNDƏ İNSANLARIN VƏ HEYVANLARIN DAXİL OLMASI QADAĞANDIR.
 
BİTKİ MÜHAFİZƏ PREPARATI TƏTBİQ OLUNMUŞ TOXUMLARI İNSAN VƏ HEYVAN YEMİ OLARAQ İSTİFADƏ ETMƏYİB
 
TÖVSİYƏ EDİLƏN PREPARATLARDAN BAŞQA İSTİFADƏSİ QƏTİ QADAĞANDIR.
 
İLK YARDIM TƏDBİRLƏRİ :
Dərmana bulaşan qeyimləri çıxardın. Dəri ilə təmas halında tədbir ifadələrini diqqətə alın. Gözlərə dəydiyi halda ən az 15 dəqiqə bol su ilə yuyun. Əgər uduldusa xəstəni qusdurun. Bol miqdarda aktiv kömür verin. Əgər xəstənin şüuru qapalıdırsa ağzından heç bir şey verməyin.
 
ANTİDOTU  VƏ MÜALİCƏSİ:
Xüsusi bir antidotu yoxdur. Əlamətlərə görə müalicə təyin olunur.
BARRİER 35 DS sistemik, qoruyucu və müalicə edici xüsusiyyətlərə sahib günəbaxan mildiyösuna qarşı istifadə olunan toxum dərmanıdır. BARRİER 35 DS toxumun cücərmə dövründə kök vasitəsi ilə alınır və gənc bitkinin orqanizminə keçərək ən həssas dövründə bitkini xəstəlikdən qoruyaraq sağlıqlı böyüməsinə köməkçi olur.
 
İSTİFADƏ ŞƏKLİ :
Barrier 35 DS ilə dərmanlanacaq toxum incə zərrələr şəklində üzərinə su püskürdərək bir dəqiqə müddətində nəmləndirilir. 100 kq toxumu nəmləndirmədə istifadə olunacaq su bir litrəni keçməməlidir. Bu miqtar nəmləndirilmiş toxumun üstüne tövsiyə edilən miqdardaki Barrier 35 DS, yavaş yavaş tökülərək 3-5 dəqiqə dayanmadan qarışdırılaraq toxumların homogen olaraq qarışdırılması təmin edilir. Toz çıxarılma başlayınca qarışdırılma dayandırılmalıdır. Dərmanlamada toxumun dərman ilə ən yaxşı şəkildə örtülməsi vacibdir. Nəmləndirmədə istifadə olunacaq su miqdarı 1 litrəni keçməməlidir.
 
DAYANMA İLƏ ƏLAQƏLİ MƏLUMAT:
Barrier 35 DS adlı bitki mühafizə preparatı, təsir mexanizminə görə Qrup 4, A1 olaraq sinifləndirilmiş bir funqisiddir.  Eyni təsir mexanizminə sahib bitki qoruma preparatlarının tətbiqi, dayanma inkişafını təşvik etməktədilər. Bu səbəblə, dayanma inkişafını geciktirmək üçün Barrier 35 DS’nin eyni istehsal sezonu daxilində tövsiyə edilən ümumi tətbiq sayını keçməyin. Çiləmənin təkrarlanması lazım olduğu hallarda isə, fərqli təsir mexanizminə sahib (Qrup 4, A1 xaric) bitki qoruma preparatlarının istifadəsinə diqqət yetirin.
 
QARIŞDIRILMA ŞƏRTLƏRİ: 
Heç bir dərmanla qarıştırılmaz.
 
ZƏRƏRLİLİK İFADƏLƏRİ (H):
H302 Udulması halında zərərlidir
H317 Alerjik dəri reaksiyalarına yol açır.
H412 Su mühitində uzun müddət qalıcı, zərərli təsir.
 
TƏDBİR İFADƏLƏRİ (P):
P102 Uşaqlardan uzaq yerlərdə saxlayın.
P280 Qoruyucu əlcəklər/qoruyucu qeyim/göz qoruyucusu/üz qoruyucudan istifadə edin.
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P333+P313 Dəridə qıcıqlanma və ya qaşıntı söz mövzusu isə tibbi yardım/müdaxilə edin.
P273 Ətraf mühitə verilməsindən uzaq durun.
P501 İçindəkiləri/qabını göstərilən əsasnaməyə uyğun aradan qaldırın.
EUH401 İnsan sağlığına və ətraf mühitə yönəlmiş risklərinin qabağını almaq üçün istifadə təlimatlarına riayət edin.
 
İSTİFADƏ OLUNARAQ VƏ AMBARLANARAQ DİQQƏT EDİLMƏLİ XÜSUSLAR
- Balıqlar üçün zəhərlidir, sulara bulaşdırmayın.
- Dərmanı qablaşdırmalarında qapalı şəkildə saxlayın.
- Boş preparat qabını başqa məqsədlərdə istifadə etməyin, göstərişlərə əsasən məhv edin.
 
AMBARLAMA ŞƏRTLƏRİ:
Dərmanı qablaşdırmalarında qapalı şəkildə, yem və qida məhsullarınan ayrı qıfıllı, yaxşı havalandırılan bir yerdə günəş və rütubətdən uzaqda saxlayın. 35°C-dən yuxarı temperaturda saxlamayın. Normal (sərin və quru) şərtlərdə orijinal qablaşdırmada açılmadan ambarlandığında 4 il ərzində preparatın fiziki, kimyəvi və bioloji xüsussiyyətlərində tolerantlıq həddlərindən kənar bir dəyişiklik olmaz.
 
Şirkət bəyanı: Orijinal qablaşdırmalarında satılmaq şərti ilə emalatçılar preparatlarının keyfiyyətinə zəmanət verərlər. Emalatçılar preparatların səhv ambarlanması, səhv tərkibi və ya tövsiyələrə uyğun olmayan çatışmamazlıqlar nəticəsində baş verəcək zərər üçün cavabdehlik daşımırlar.
 
RUHSAT SAHİBİ VE İMALATÇISI:
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar