Hektanil
Aktiv maddə: 500 qr/lt Chlorothalonil
Formulyasiya: SC (Suspenziya konsentrasiyalı)
Özəlliklər:    Suspenziya konsentrasiyalı formulyasiyasında geniş təsirli bir funqisitdir.
Qablaşdırma: 1 lt.
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki a
Xəstəlik adı
Istifadə miqdarı
Son dərmanlama ilə biçin arasındakı müddət
Alma 
Qara ləkə (Venturia inaequalis)
200 ml/ 100 lt. su Yaşıl tumurcukların qabarma (patlama) zamanı. Çəhrayi gönçə və ləçəklərin %80 dən çoxu  töküldüyü zamanlarda, ehtiyac olarsa daha sonraki müddətlərdə 10-14 gün aralıqla tətbiq olunur. 
3 gün 
Xiyar
Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis)
250 ml/100 lt su Bitkilər qol atmağa başladığında və ya xəstəlik təhlükəsinin görülməsi ilə dərhal dərmanlamaya başlanılır və 8-10 gün aralıqlarla dərmanlama təkrarlanır 
3 gün 
Şəkər çuğunduru 
Yarpaq ləkəsi xəstəliyi (Cercospora beticola)
300 ml / da yetişmiş yarpaqların %5-də ən az bir ləkə görüldüyündə dərmanlamalara başlanılmalıdır,10-14 gün aralıqlarla dərmanlamalara dəvam edilməlidir. 
3 gün 
Pomidor
Mildiyö (Phytophtora infestans)
175 ml / 100 lt. su Ətrafda ilk xəstəlik əlamətlərinin görülməsi ilə dərhal dərmanlamaya başlanılır. 10-12 gün aralıqlarla təkrarlanır. 
3 gün 
Ərik
Yarpaq yırtan  (Coryneum beijerinckii)
200 ml / 100 lt su (normal ve yuxu dövrü) İlk dərmanlama payızda yarpaq tökümündən sonra. 2ci dərmanlama çiçək tumurcukları açılmadan öncə, çəhrayi çiçək tumurcuğu dövründə. 3cü dərmanlama meyvələrdə çanaq yarpağı və erkək orqan səthi meyvənin ucuna ayrıldığı dövrdə edilir. 
56 gü

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar