Hektaş göztaşı
Aktiv maddə: % 25 Metal misə bərabər % 98 Mis sulfatı
Formulyasiya:  (Suda həll olunan toz)
Özəlliklər:    Qoruyucu funqisittir. 
Qablaşdırma: 20 kq, 25 kq
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki a
Xəstəlik adı
Istifadə miqdarı
Son dərmanlama ilə biçin arasındakı müddət
Armud 
Qara ləkə   (Venturia pyrina)
2000 qr+1000 qr yazda şitiller oyanmadan 1000 qr + 500 qr 
21 Gün 
Armud 
Pas (Gymnosporangium fuscum)
1000 qr+ 500 qr Çiçək tumurcukları açılmaq  üzərəykən 
21 Gün 
Yumuşaq tumlu meyvə ağaclarında
Meyvə ağaclarının yanığı (Erwinia amylovora)
2000 qr+ 1000 qr Ağacların hərəkətsiz  olduğu zamanda tətbiq edilir 
21 Gün 
Alma 
Qara ləkə   (Venturia inaequalis)
2000 qr+1000 qr yazda şitiller oyanmadan 1000 qr + 500 qr 
21 Gün 
Gavalı 
Cib xəstəliyi (Taphrina pruni)
2000 qr+ 1000 qr Tumurcuklar qabardığı zaman açılmadan öncə 
21 Gün 
Ərik 
Sürqün və budaq yanığı (Pseudomonas syringae pv.syringae)
3000 qr+1500 qr (1ci Dərmanlama) Payızda yarpaqların %75 tökülüncə 1000 qr+ 500 qr (2ci Dərmanlama) yazda çiçək tumurcukları açılmış və qırmızı uclar görününcə 
21 Gün 
Ərik 
Yarpaq yırtan (Coryneum beijerinckii)
2000 qr+ 1000 qr (1ci Dərmanlama payızda   yarpaq tökümündən  sonra 1000 qr+ 500 qr (2ci Dərmanlama) Çəhrayı çiçək tumurcuqlar zamanı 
21 Gün 
Gilas 
Budaq yanığı xəstəliyi (Pseudomonas syringae pv.morsprunorum)
1000 qr+ 500 qr (1ci Dərmanlama) 600 qr+ 300 qr (2ci Dərmanlama) 
21 Gün 
Sərt tumlu meyvə ağaçları 
Bakteriyal xərçənq (Pseudomonas syringae pv.syringae)
3000 qr+1500 qr (1ci Dərmanlama) Payızda yarpaqlar %75 tökülüncə 1000 qr+ 500 qr (2ci Dərmanlama) Yazda şitillər oyanmadan 
21 Gün 
Şəftalı
Yarpaqların qıvırınlığı  (Tapharina deformans)
2000 qr+ 1000 qr Tumurcuklar qabarmağa başladığı zaman 
21 Gün 
Şəftalı
Yarpaq yırtan  (Coryneum beijerinckii)
3000 gr+ 1500 qr (1ci Dərmanlama) Payızda yarpaq tökümündən sonra 1000 qr+ 500 qr (2ci Dərmanlama) Çiçək tumurcukları açılmadan öncə 
21 Gün 
Yapon əzgili
Qara ləkə (Venturia inaequalis var eribotryae)
1500 qr+ 750 qr Payızda  çiçəklər açılmadan öncə 
21 Gün 
Püstə
Septorioz (Septoria pistacina)
1500 qr+ 750 qr Çiçək tökümündən sonra meyvələrin mayalanmasından sonra  buğda dənəsi qədər olduğu müddətdən  mərcimək dənəsi qədərki zamana qədər. 
21 Gün 
Badam 
Budaq xərçəngi (Pseudomonas amygdali)
3000 qr+ 1500 qr (1ci Dərmanlama) 1000 qr+ 500 qr (2ci Dərmanlama) 
21 Gün 
Fındıq
Bakterial yanığı xəstəliyi (Xanthomonas campestris pv.corylina)
1000 qr+ 500 qr (%0.3 qara boya, yapıştırıcı olaraq əlave edilmelidir.) 
21 Gün 
Sitrus
Qəhvəyi çürüklük (Phytopthora citrophthora)
2000 qr+ 1000 qr Gövdədə budaq infeksiyası 1000 qr+ 500 qr Meyvə infeksiyaları
21 Gün 
Sitrus
Budaq yanığı xəstəliyi (Pseudomonas syringae )
1000 qr+ 5000 qr (Aylıq dərmanlama ilk iki ayda) 1500 qr+ 750 qr ( Aylıq dərmanlamada 3-cü  Dərmanlama və mövsümlük dərmanlamada 2ci dövr ) 2000 qr+ 1000 qr ( Mövsümlük dərmanlamada 1ci dövr) 
21 Gün 
Zeytun 
Halqalı ləkə xəstəliyi (Spilocaea oleagina)
1500 qr+ 750 qr (1ci Dərmanlama) 1000 qr+ 500 qr (2ci Dərmanlama) 
21 Gün 
Zeytun 
Budaq xərçəngi  (Pseudomonas syringae pv.savastanoi)
2000 qr+ 1000 qr (1ci, 2ci və 4cü dərmanlamalar) 1000 qr+ 500 qr (3cü dərmanlama) 
21 Gün 
Bağ *
Antraknoz (Elsince ampelina)
500 qr + 250 qr (1ci Dərmanlama) YAY MÜC. 1000 qr+ 500 qr (2ci Dərmanlama) YAY MÜC. 1500 qr+ 750 qr (3cü Dərmanlama) 3000 qr+ 1500 qr QIŞ MÜC. 
21 Gün 
Bağ *
Mildiyö (Plasmopara viticola)
500 qr+ 250 qr (1ci Dərmanlama) 1000 qr+ 500 qr (2ci Dərmanlama) 
21 Gün 
Bağ *

Ölü qol (Phomopsis viticola)

1500 qr+ 750 qr (3cü Dərmanlama) 4000 qr+ 2000 qr Qış tətbiqi 
21 Gün 
Kələm
Mildiyö (Peronospora brassicae)
1000 qr+ 500 qr 
21 Gün 
Tütün (Şitil)
Məhv edən (Fusarium spp.) 
Məhv edən (Pythium spp.) 
Məhv edən (Alternaria spp.) 
Məhv edən (Rhizoctonia solani)
Məhv edən (Sclerotinia spp.) 
600 qr/100 lt. su (Tohxumlar əkilib qapaq gübrəsi ilə örtüldükdən sonra) 
21 Gün 
*İstehlak məqsədli bağ yarpağı biçini həyata keçiriləcək bağ yerlərində istifadə edilə bilməz.
 
 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar