Hekthiram Forte
Aktiv maddə: % 80 Thiram
Formulyasiya:  WP (Suda həll olunan toz)
Özəlliklər:   Yarpaqlara təsir göstərən, eyni zamanda toxum dərmanı olaraq istifadə oluna bilən, kontakt təsirli qoruyucu  funqisitdir.
Qablaşdırma: 800 qr, 2 kq
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki adı
Xəstəlik adı
Istifadə miqdarı
Son dərmanlama ilə biçin arasındakı müddət
Şəftalı
Yarpaq dələn (Clasterosporium carpophilum)
300 qr/ 100 lt su
14 gün
 
Monilya(Monilia laxa)
300 qr/ 100 lt su
14 gün
Ərik
Monilya (Monilia laxa)
200 qr/ 100 lt su
14 gün 
Alma
Qara ləkə (Venturia inaequalis)
150 qr/ 100 lt su
14 gün
Armud
Qara ləkə  (Venturia pyrina)
150 qr/ 100 lt su
14 gün
Gavalı
Cib xəstəliyi (Taphrina pruni)
300 qr/ 100 lt su
14 gün
Qilas 
Monilya (Monilia laxa)
150 qr/ 100 lt su
14 gün 
Soğan 
Sürmə (Urocystis cepulae)
5 kq/ 100 kq. arpa  toxumu 
 
Noxud 
Antraknoz (Ascochyta rabiei)
300 qr/ 100 kq. toxum 200 qr/ 100 lt su (yaşil aksam dərmanlaması) 
14 gün
Tərəvəz şitilləri
Şitil kök çürüklüyü (Alternaria,Rhizoctonia,Sclerotinia,Pythium,Fusarium spp.)
200 qr/ 100 lt su
 
Yemiş
Antraknoz (Colletotrichum lagenarium)
300 qr/ 100 kq toxum 
 
Qarpız
Antraknoz (Colletotrichum lagenarium)
300 qr/ 100 kq toxum 
 
Paxla
Şitil kök çürüklüyü (Alternaria,Rhizoctonia,Sclerotinia,Pythium,Fusarium spp.)
300 qr/ 100 lt. Su
14 gün
Fındıq
Fındıq siçanı (Mucardinus spp.)
4 kq/100 lt. su(qaçırıcı olarak) 
14 gün
 
Süleysin
 (Glis glis) (Qaçırıcı repellent olarak)
4 kq/100 lt. su 
 
Fidan və kötüklər
Tarla dovşanı (Lepus europaeus)
150 qr/1 lt. su 
 
 
Adadovşanı (Oryctolagus cuniculus)
150 qr/1 lt. su 
 
Tütün (Şitillikdə)
Solma (Damping-off)
200 qr/ 100 lt. su və ya 2,5-3 qr/m2 
14 gün
Şəkər çuğunduru 
Kök boğazı yanıqlığı (Phome betae)
400 qr/100 kq toxum 
 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar