Rauma
Aktiv maddə90 qr/lt Propiconazole + 400 qr/lt Prochloraz
Formulyasiya: EC (Emulsiya konsentrantlı)
Özəlliklər: Dərman imidazole və triazole qruplarının qarışımıdır. Sistemik ve translaminar təsirli bir fungusittir. Bitki yarpaqlarına tətbiq edildikdə yarpaq damarları və ksilem yoluyla bitkiyə asan keçir.Ergosterol biosintezi inhibitoru olan RAUMA göbələklərdəki ergosterol biosintezinin qarşısını alaraq onların ölümünə yol açır.
Qablaşdırma: 1lt, 5 lt
 

İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər

Bitki adı
Xəstəlik adı
Istifadə miqdarı
Son  dərmanlama ilə  biçin  arasındakı müddət
Taxıl 
Kif (Erysiphe graminis)
125 ml/da 
42 gün 
Buğda
Pas (Puccinia striiformis) 
(P. recondita tritici) 
(P. graminis tritici) 
125 ml/da 
42 gün 
 
Septorya yarpaq ləkəsi (Septoria tritici)
125 ml/da 
42 gün 
 
Kök ve kök boğazı çürüklüyü (Fusarium culmorum) (Fusarium pseudograminearum)
125 ml/da 
42 gün 
Şəkər çuğunduru 
Kif (Erysiphe polygoni )
125 ml/da 
42 gün 
 
Yarpaq ləkə xəstəliyi (Cercospora beticola)
125 ml/da 
42 gün 
Düyü 
Düyü yanıqlığı (Pyricularia oryzae)
150 ml/da 
21 gün 

 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar