Formula Super
Emulsiya Konsentratı (EC)
 
Qrupu
A,1
Herbisid (Alaq Otu Dərmanı)
 
50 q/l Quizalofop-p-ethyl
 
DƏRMAN PREPARATLARININ İSTİFADƏ EDİLƏCƏK BİTKİ VƏZƏRƏRLI ORGANİZMLƏR:
Bitki Adı
Alaq otlarının adı
İstifadə Dozası və Vaxtı
Üzüm *
Barmaqvari çayır
Çalış
(Cynodon dactylon)
(Sorghum halepense)
100 ml/da
Barmaqvari çayır 15-20 cm,
Çalış 2-3 qardaştaolduğunda
Pomidor
Barmaqvari cayır
Darıcan
Çalış
(Cynodon dactylon)
(Echinochloa crus-galli)
(Sorghum halepense)
100 ml/da
Pamidorda 15-20 cm boyda,
alaq otları 3-6 yarpaq olduğunda
Çıxış sonrası
Günəbaxan
Tülküquyruğ
Qırtıckimilər
Barmaqvari cayır
Darıcan
Vəhşi arpa
Vəhşi darı
Çayır köklü
Yapışkan darı
Çalış
(Alopecurus myosuroides)
(Bromus spp.)
(Cynodon dactylon)
(Echinochloa crus-galli)
(Hordeum spontaneum)
(Panicum spp.)
(Poa spp.)
(Setaria spp.)
(Sorghum halepense)
100 ml/da
 
Günəbaxan və alaq otların
3-4 yarpaq olduğu vaxtda,
Çıxış sonrası
Soğan
Darıcan
Yapışkan darı
Çalış
(Echinochloa crus-galli)
(Setaria spp.)
(Sorghum halepense)
100 ml/da
Soğan 15-20 cm boyunda,
çalış 3-5 yarpaq, darıcan ve yapışkan darı 10-15 cm boyunda olarkən
Qırmızı mərcimək
Tülküquyruğ
Yulaf
Adi arpa
Adi buğda
(Alopecurus myosuroides)
(Avena sterilis)
(Hordeum vulgare)
(Triticum aestivum)
75 ml/da
 
Mərcimək 8-12 cm boyda ikən, alak otların 2-4 yarpaq olduğu vakıtta,
Çıxış sonrası
Ayrık
(Elymus repens)
100 ml/da
Mərcimək 8-12 cm boyda ikən, alaq otların 2-4 yarpaqolduğu vaxtda,
Çıxış sonrası
Çuğundur
Tülküquyruğ
Yabani yulaf
Çayır
Darıcan,
(Alopecurus myosuroides)
(Avena fatua)
(Bromus tectorum)
(Echinochloa crus-galli)
75-100 ml/da
Bir illik alaq otlarda aşağı, çok illik alaq otlarda yüksək doz istifadə olunmalı.
Pambıq
Çalış
(Sorghum halepense)
75-100 ml/da
Toxumdan gələnlərdə aşağı, rizomdan gələnlərdə yüksək doz istifadə olunmalı.
Soya 
Tilkikuyruğu
Barmaqvari cayır
Darıcan
Quşyemi
Yabani darı
Çalış
(Alopecurus myosuroides)
(Cynodon dactylon)
(Echinochloa crus-galli)
(Phalaris spp.)
(Panicum spp.)
(Sorghum halepense)
100 ml/da
 
Alaq otların 3-6 yarpağlı olduğu vaxtda,
Çıxış sonrası
Kanola
Quramit
(Lolium temulentum)
200 ml/da
Çıxış sonrası
Tülküquyruğ
Yulaf
Barmaqvari cayır
Quşyemi
Çayır
Yapışqan darı
Adi buğda
(Alopecurus myosuroides)
(Avena sterilis)
(Cynodon dactylon)
(Phalaris spp.)
(Poa spp.)
(Setaria spp.)
(Triticum aestivum)
100 ml/da
 
Çıxış sonrası
Noxud
Tülküquyruğ
Yabani yulaf
Adi buğda
(Alopecurus myosuroides)
(Avena fatua)
(Triticum aestivum)
75 ml/da
 
Çıxış sonrası
* Yemək məqsədi üçün üzüm yarpağı toplanarkən üzüm sahələrində istifadə olunmamalıdır.
 
 
ETİKETİ İLK ÖNCƏ DİQQƏTLİ OXUYUN
 • Evdə istifadə etməyin
 • Uşaqlardan, yeməklərdən və heyvan yeməklərindən uzaq tutun.
 • Dərmanın istifadəsi zamanı heçbir şey yeməyin, içməyin və siqaret çəkməyin.
 • Dərman istifadə olunan sahəyə 1 gün müddətində insan və heyvan buraxılmamalıdır.
 • İnsan və ətraf mühitə qarşı təhlükələrin qarşısını almaq üçün Tövsiyə olunan və təklif olunan Dozalardan istifadə edin.
 
MƏSLƏHƏT GÖRÜLƏN MƏHSULLARIN XARİCİNDƏ İSTİFADƏ OLUNMASI KƏSİNLİKLƏ QADAĞANDIR.
 
 • İstifadə olunan dərmanın boş qabın ¼ hissəsi qədər təmiz su dolduraraq yaxşı çalxalayın. Çalxalama suyunu çiləyiciyə boşaldın. 3 dəfə təkrarlayın.
 
ZƏHƏRLƏNMƏ AMİLLƏRİ:
Baş ağrısı, başgicəllənmə, zəiflik, bulanıq görmə baş verə bilər.
 
İLK YARDIM TƏDBİRLƏRİ:
Göz: Gözlərlə təmasda bol su ilə 15-20 dəqiqə yuyun. Həkimdən məsləhət alınmalıdır.
Dəri: Dəriyə dərman toxunduqda paltarlarınızı çıxarın. Dərman dəyən hissələri 15–20 dəqiqə sabunlu su ilə yuyun. Həkimdən məsləhət alınmalıdır.
Boğazdan Geçməsi: Başqa bir təlimat verilmədikdə qusturmağa çalışmayın. Təcili yardım mərkəzinə müraciyyət edin və ya tibbi məsləhətlər axtarın. Ağzı bağlı xəstəyə ağzından bir şey verməyin və qusturmağa çalışmayın.
Qoxlama vasitəsiylə: Nəfəs borusuyla dərmanı alanlar təmiz havaya çıxarılmalıdır. Nəfəs zəifdirsə  suni yolla nəfəs vermək və həkimə dərhal müraciyyət olunmalıdır.
 
ANTİDOTU VƏ MÜALİCƏSİ:
Məlumatlara görə müalicə olunur.
 
TƏCİLİ YARDIM MƏRKƏZİNİN TELEFONU: 103
® HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş’nin təscilli brendidir.
 
 
İÇİNDƏKİLƏR: Quizalofop-p-ethyl
Aromatik hidrokarbon
 
DİQQƏT EDİLƏCƏK İFADƏLƏR (H):
H226 Alışan mayə və buxar halında
H312 Dəriylə təmas zamanı zərərlidir.
H315 Dəri qızartısına səbəb olur.
H332 Nəfəs yoluyla alındığında zərərlidir.
H413 Çaya, gölə qarıştığı zaman uzun müddət zərərli təsirə maliktir.
 
TƏDBİR İFADƏLƏRİ (P):
P210 İstidən/qığılcımdan/oddan/isti alətlərdən uzaq tutun. – Siqaret çəkməyin.
P302+P352 DƏRİYLƏ TƏMASI TƏQDİRDƏ: Bol sabunlu su ilə yuyun.
P261Tozu/dumanı/qazı/buxar halında nəfəs almadan uzaq durun.
P273 Ətrafa dağılmasının qarşısını alın.
P280 Qoruyucu əlcək / qoruyucu qeyim forması / göz qoruyucusu / üz qoruyucusundan istifadə edin.
P501 İstifadə olunmuş dərman preparatlarının qaplarını xüsusi yerlərdə yığılmalıdır.
EUH401 İnsan səhətinə və ətraf mühitə dəyəcək zərərlərin qarşısına alınmasını təmin edin.
 
İSTİFADƏ EDƏRKƏN VƏ AMBARDA SAXLANIRKƏN DİQQƏT EDİLƏCƏKLƏR:
 • Arılar üçün zəhərlidir. Çiçəklənmə zamanı istifadə etməyin.
 • Balıqlar üçün zəhərlidir, yeraltı və yerüstü sulara qarışmasına imkan verməyin.
 • İstifadə olunmuş dərman preparatlarının qablarını digər məqsədlər üçün istifadə etmeyin, xüsusi yerlərə yığın.
 • Ambarda başqa dərmanlarla qarışmasının qarşısını alın.
 • Dərmanı hazırlamaq üçün təmiz sudan istifadə edin.
 • Toxumlarla qarıştırmamalıdır.
 • Dənli bitkilərə qarşı fitotoksikdir.
 
SAXLAMA ŞƏRTLƏRİ: Normal qablaşmasında, açılmadan normal (sərin və quru) şəraitdə saxlanıldıqda, 4 il müddətində dərmanın fiziki, kimyəvi və bioloji xüsusiyyətlərində tolerantlıq məhdudiyyətləri istisna olmaqla, heç bir dəyişiklik olmayacaqdır.
ŞİRKƏT DEKLARASİYASI: Qeydiyyatın orijinal qablaşmasında satılması üçün istehsalçı məhsulların keyfiyyətinə zəmanət verir. İstehsalçıları məhsulların düzgün saxlanması vəya düzgün tətbiq edilməməsi vəya tövsiyələrə uyğun gəlməməsi nəticəsində yaranmış ziyana görə məsuliyyət daşımır.
RUHSAT SAHİBİ və İSTEHSALÇI FİRMA:
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
DƏRMAN PREPARATININ İSTİFADƏYƏ HAZIRLANMASI:
Tövsiyə olunan preparat lazım olan miqdarda ayrı bir qabda su ilə qarışdırılaraq həll edilir.Çiləyicinin çəni yarıya qədər su ilə doldurulur. Hazırlanmış məhlul çiləyicinin qarışdırıcısı işləyərək çənə tökülür. Qarışdırma davam edərək qalan su da çənə əlavə edilir. Çiləmə başa çatana kimi qarışdırılma davam etdirilir. Hazırlanmış işçi məhlul həmin gün istifadə olunmalıdır. Hektara 200-400 lt su çilənməsi üçün məməciklər tənzimlənməlidir. 
Tənzimlənməsi
Çiləmədən  əvvəl çiləyici aparatının tənzimlənməsi aparılmalıdır. Hektara sərf olunacaq suyun miqdarını müəyyən etmək üçün çiləyicinin çənini su ilə doldurun. Sahənin bu su ilə nə qədər islatdıldığı müəyyən edilir və istifadə olunacaq su miqdarı hesablanır.
 
ÇİLƏYİCİ APARATININ TƏMİZLİYİ:
Dərman preparatının istifadəsi tamamlandıqdan sonra çiləyicinin içərisində olan dərman preparatının tamamilə  boşalmasından əmin olun. Çiləyicinin çəninə təmiz su dolduraraq qarıştırıcını işə salmaqla bütün hissəcikləri yaxalayın. Yaxalama işlərini su kanallarına yaxın aparmayın. Yaxalama suyunu su kanallarına boşaltmayın.
 
DAVAMLILIQ ŞƏRTLƏRİ:
FORMULA SUPER® 5 EC, hərəkət mexanizminə görə A qrupu 1 olaraq təsnif edilən bir herbisiddir. Eyni hərəkət mexanizmi ilə dərman preparatlarının təkrar yığılması dayanıqlığın təsirinə malikdir. Bu halda, dözümlülüyü gecikdirmək üçün eyni üst quruluşda FORMULA SUPER® 5 EC-nin tövsiyə olunmuş ümumi məbləğindən artıq olmamalısınız. Geri çevrilmə tələb olunursa, fərqli hərəkət mexanizmləri ilə derman preparatlarının istifadəsindən istifadə edin (1-ci qrup A).
 
QARIŞDIRILMASI: Başqa dərman preparatları ilə qarışılarak istifadə edilməsi tövsiyə edilməz.

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar