Delos
Süspenziya Konsentratı (SC)
Qrup: 10B
Akarisit (Qırmızı hörümçək dərmanı)
Aktiv maddə: 110 g/l Etoxazole
 
Bitki mühafizəsi planları və istifadə olunan zərərli orqanizmlər:
Bitki Adı
Zərərli orqanizmin adı
Məsarif Norması
 
Son çiləmə və yığım arasında
vaxt
Alma
Avropa qırmızı hörümçəyi (Panonychus ulmi)
25 ml/100 l su
(yumurta, larva, nimf)
14 gün
Pomidor
İki nöqtəli qırmızı hörümçək (Tetranychus urticae)
35 ml/100 l su
(larva, nimf)
3 gün
Pambıq
İki nöqtəli qırmızı hörümçək (Tetranychus urticae)
25 ml/da
(yumurta, larva, nimf)
21 gün
 
İki nöqtəli qırmızı hörümçək (Tetranychus cinnabarinus)
50 ml/da
(yumurta, larva, nimf)
Qarpız
İki nöqtəli qırmızı hörümçək (Tetranychus urticae)
25 ml/da
(larva, nimf)
3 gün
Bağ*
İki nöqtəli qırmızı hörümçək (Tetranychus urticae)
25 ml/100 l su
(yumurta, larva, nimf)
7 gün
Xıyar
(Tarla-istixana)
İki nöqtəli qırmızı hörümçək (Tetranychus urticae)
35 ml/100 l su
(larva, nimf)
3 gün
Çiyələk
(Tarla)
İki nöqtəli qırmızı hörümçək (Tetranychus urticae)
35 ml/100 l su
(larva, nimf)
1 gün
Bibər
(istixana)
İki nöqtəli qırmızı hörümçək (Tetranychus urticae)
35 ml/100 l su
(larva, nimf)
3 gün
 
 
Əvvəl etiket oxuyursunuz.
 • Evdə istifadə etməyin.
 • Uşaqları qidadan və heyvan yemindən uzaq tutun
 • Bitki qorunması məhsulu tətbiq edərkən yeməyin, içməyin və siqaret etməyin.
 • Bitki mənşəli müdafiə məhsulu ilə insanlara və heyvanlara sahəyə 1 gün qoymayın.
 • İnsan sağlamlığına və ətraf mühitə qarşı risklərin qarşısını almaq üçün tövsiyə olunan və tövsiyə olunan dozada istifadə edin.
MƏSLƏHƏT GÖRÜLƏN MƏHSULLARIN XARİCİNDƏ İSTİFADƏ OLUNMASI QƏTİ QADAĞANDIR.
 • İstifadə edilən məhsulun boş qablaşmanın içinə 1/4’ qədər  təmiz suyu tökərək yaxşıca çarxalayın. Çarxalanmış suyu ilaclama tankına boşaldın. 3 dəfə təkrarlayın.
 
Zəhərlənmə ƏLAMƏTLƏRİ:
Addımlarda səndəlləmək,çətin nəfəs alma,gğzlərdə yaş axma z,ishal gözləmələr.(Bu gözləmələr 3500 qr/kq –dan yüksək dozda verilən sıçanlarda müşahidə olunmuşdur)
 
İLK YARDIM TƏDBİRLƏRİ:
Göz: Gözlərlə təmasda olduqda su ilə 15-20 dəqiqə yuyun.
Dəri: Geyimdən təmasdan çıxarın. 15-20 dəqiqə ərzində dərmanlı eləcə bədən hissələrini bol su və sabunla yuyun.
Boğazdan keçməsi: Dərman təsadüfən yutulursa xəstəni qusdurub və təcili olaraq bir doktora müraciət edin. Xəstənin şüurlu yerində olmasa, qusmağa və ağızdan başqa bir şey verməyin. Zəhər məlumat mərkəzinə zəng edin və ya etiket məlumatı ilə birlikdə doktorla əlaqə saxlayın.
Qoxlama vasitəsilə: Təmiz havaya çəkin. Nəfəs almaqda çətinlik varsa, süni tənəffüs verin. Zəhər məlumat mərkəzi və ya doktoru axtarın.
 
DİQQƏT EDİLƏCƏK  İFADƏLƏR (H):
H410 Su mühitində uzun ömürlüdür, çox zəhərli təsir.
 
TƏDBİR  İFADƏLƏRİ (P):
P273 Ətraf mühitə yayılmasına yol verməyin
P391 Döküntüleri toplayın.
P280 Qoruyucu əlcəyi / qoruyucu geyim / göz qoruması / üz qalxanından istifadə edin.
P501 İçindəki məzmunu / konteyneri müvafiq qaydalara uyğun olaraq atın.
EUH401 İnsan sağlamlığına və ətraf mühitə qarşı risklərin qarşısını almaq üçün istifadə qaydalarına əməl edin.
 
DƏRMAN PREPARATININ İSTİFADƏYƏ HAZIRLANMASI:
Tövsiyə olunan preparat lazım olan miqdarda ayrı bir qabda su ilə qarışdırılaraq həll edilir.Çiləyicinin çəni yarıya qədər su ilə doldurulur.Hazırlanmış məhlul çiləyicinin qarışdırıcısı işləyə-işləyə çənə tökülür.Qarışdırma davam edərək qalan su da çənə əlavə edilir.Çiləmə başa çatana kimi qarışdırılma dava etdirilir.Hazırlanmış işçi məhlul həmin gün istifadə olunmalıdır.
 
TƏNZİMLƏNMƏSİ: Tətbiq öncəsində maşın çiləməyə hazırlanır.. Müəyyən sahədə tətbiq olunacaq qarışıq miqdarı tətbiqlərdə yaxşı bir örtük təmin etmək üçün düzəldilməlidir. Ərazilər soyuq, külək və ya aşağı hava şəraitində aparılmalıdır.                                               
ÇİLEYİCİ APARATININ TƏMİZLİĞİ: Çiləmə tamamlandıqdan dərhal sonra dispenserı təhlükəsiz olaraq boşaltın. Çən su ilə doldurduqdan sonra, bütün hissələrin yuyulması üçün mikser və sprey sistemini işə salın. Yuma prosesini su mənbələri yaxınlığında yerinə yetirməyin. Yuma suyu və ya tullantıların su mənbələrinə axıdılmamalıdır.
 
BİTKİ QORUMA MƏHSULUNU İSTİFADƏ ŞƏKLİ:
Xüsusiyyətləri: Effektiv akarisittir. Qırmızı hörümçəklərin yumurtası, dövr dəyişikliklərini maneə törətməklə larva və nymphs. Yetkinlər təsirli deyil. Ancaq idarədən 3-5 gün sonra əhəmiyyətli bir təsirə malikdir və onun effektivliyi 1 aydır.
 
Alma-Avropa qırmızıhörümçəyi: May ayının başlanğıcından etibarən 100 yarpaqda mütəmadi qaydada ediləcək sayda hər bir yarpaq üçün 8-10 canlı şəxsin orta hesabla müşahidə edildiyi halda tətbiq edilməlidir.
 
Pomidor, Xiyar və Bibər-Qırmızıhörümçəklər: Pomidor və bibərdə ortalama 5 ədəd yarpaq, bibərdə 3 ədəd canlı qırmızı turp tətbiq edilməlidir.
 
Pambıq- Qırmızıhörümçəklər: Mübarizə müddətinin müəyyənləşdirilməsi üçün bitkilər 4-6 yaprağa nəzarət edilir. Yalnız zərərli olanlar sahənin kənarında yerli olaraq yerləşdirilərsə, yalnız bu hissələr tətbiq edilməlidir. Ərizə Ege və Cənub-Şərqi Anadolu Bölgələrində ortalama 5 yaprağa və 10 canlı qırmızı örümcekte edilməlidir.
 
Qarpız-İki nöqtəli qırmızı hörümçək:Bitki bağlarında ilk sayılması üçün çiçəkləmə dövründə diyagonal torpağın ərazisindən diaqonal olaraq yerləşdirilir. 3-5 addımda bitki alt və orta yarpaqları qırmızı nymph və böyüklər sayılır. Yarpaqlarda canlı spider mites sayılır və büyüteç ilə qeyd olunur. Örümceklerin ümumi sayı tabakalara bölünür. Bir yaprağa düşən bir sıra yaşayan qırmızı örümcekler var. Yarpaq başına ortalama 5 canlı spor var olduqda, mübarizə etmək qərara alınır.
 
Bağ-İki nöqtəli qırmızı hörümçək:: Bağlanmış sahələr müşahidə altında saxlanmalı və bir təbəqədə 5-8 zərərvericinin olduğu zaman kimyəvi mübarizə tövsiyə edilməlidir. Birinci tətbiqdə istifadə olunan məhsul effekt dövrünün sonundan hesablanırsa, zərərli sıxlıq ərəfəsi aşsa, ikinci tətbiq edilir. Hasattan'dan əvvəl edilən ərizələrdə ərizə istifadə edilən akarisidin gözləmə müddəti nəzərə alınmaqla sona çatır. Zərər davam edərsə, ərizə hashdən sonra edilə bilər.
 
Çiyələk İki nöqtəli qırmızı hörümçək:
Erkən tətbiq: Çiçək və yaşıl meyvə dövründə hər il (ilk yetişən meyvə görüləndən əvvəl) qırmızı ağciyərlərin olduğu çiyələk sahələrində qırmızı mayalar görüldükdə, tətbiq edilməlidir.
Erkən tətbiq meyvədə heç bir qalıq olmamaq daha təhlükəsizdir.
Mövsümi tətbiq: erkən tətbiq edilmədiyi hallarda,  çiyələkləri mövsümün əvvəlində (martın sonu - aprel ayının əvvəlində) 3-5 gün aralıqlarla yoxlanılır. Spider mites mövsümün əvvəlində çiyələklərdə ətrafdakı bitkilərdə görülür. Əvvəlcə bu bitkilərin nəzarət və tətbiqi kifayətdir. Əhalisi geniş yayılmışsa, bitki orta və aşağı hissələrində sahəni təmsil etmək üçün ən azı 50 broşur müayinə edilir. Yaprak başına 15 və ya daha çox qırmızı akar aşkar edilərsə tətbiq olunmağa qərar verilir. Meyvə toplanmasından dərhal sonra tətbiq olunur. Məhsul məhsuldarlığı son tətbiq və məhsul arasında olan vaxt nəzərə alınmaqla aparılmalıdır.
 
DAVAMLILIQ ŞƏRTLƏRİ:Delos® fəaliyyət qrupuna uyğun olaraq qrup 10B kimi təsnif edilən akarisiddir. Bitki mühafizəsi məhsulları eyni hərəkət mexanizmi ilə təkrarlanan tətbiq müqavimət inkişafına kömək edir. Buna görə də eyni istehsal mövsümündə Delos® tərəfindən təklif olunan ümumi müqavilələrin sayını gecikdirmək üçün müqavimətin inkişafını gecikdirməməlisiniz. Tətbiqə toxunulmaq lazımdırsa, bitki mühafizəsi məhsullarını fərqli bir hərəkət mexanizmi (Qrupdan kənar olmayan 10B) ilə istifadə edin.
 
QARIŞABİLİRLİK ŞƏRTLƏRİ ::Qələvi xüsusiyyətlər istisna olmaqla, digər insektisit, funqisid və yapışqan gübrələrlə qarışdırmaqla tətbiq oluna bilər. Tətbiq üçün çox qarışdırmadan əvvəl əvvəlcədən qarışdırma təcrübələrindən istifadə edilməlidir.
 
İSTİFADƏ ETDİKDƏ  VƏ SAXLANILDIQDA  DİQQƏT EDİLƏCƏK XUSUSİYYƏTLƏR
 • Arılara zəhərlidir. Çiçəkləmə zamanı istifadə etməyin.
 • Balıqlara  zəhərlidir. Su mənbələrini, gölləri, çayları çirkləndirməyin.
 • Məhsulu sərin, quru və yaxşı havalandırılmış yerlərdə saxlayın.
 • Düzgün istifadə olunduqda fitotoksik deyildir.
 • Boş məhsul paketlərini düzgün şəkildə atın.
 
DİQQƏT: Istifadə etməzdən əvvəl yaxşıca çalxalayın!
 
MƏLUMAT STATUSU:
Orijinal məhsulda açılmadan əvvəl normal (sərin və quru) şəraitdə saxlanıldıqda 4 il ərzində tolerantlıq məhdudiyyətləri istisna olmaqla, məhsulun fiziki, kimyəvi və bioloji xüsusiyyətlərində heç bir dəyişiklik yoxdur.
 
ŞİRKƏT BƏYAMNAMƏSI:
Qeydiyyatın orijinal ambalajında satılmaq üçün istehsalçı məhsulların keyfiyyətini təmin edir. İstehsalçıları məhsulların düzgün saxlanması və ya düzgün tətbiq edilməməsi və ya tövsiyələrə uyğun gəlməməsi nəticəsində yaranmış ziyana görə məsuliyyət daşımır.
 
LİSENZİYA SAHİBİ VƏ  İSTEHSALÇI FİRMA:
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar