Vitavax

Axıcı Konsentrat

205,9 g/l Carboxin + 205,9 g/l Thiram

 

İstifadə olunduğu bitki və zərərvericilər

Bitki Adı

Xəstəliyin adı

Məsarif norması

       

Buğda

Sürme                              

(Tilletia foetida)

(Tilletia caries)

300 ml/100 kg toxuma

Pambıq

Fidə kök çürüklüyü

(Rhizoctonia solani,    

Fusarium spp.,       

Pythium spp.)                                       

400 ml / 100 kq toxuma

(məhdud pambıq toxumu)

500 ml / 100 kq toxuma

(az paxta pambıq toxumu) 600 ml / 100 kq toxum (çox fuzz pambıq toxumu)

Arpa   

Kapalı rastık            

 (Ustilago hordei)        

300 ml/100 kg toxuma

Buğda 

Rastık                                

(Ustilago tritici)

300 ml/100 kg toxuma

Taxıl yanıqlığı,            

Kök ve kök boğazı çürüklüğü (Fusarium spp.)

300 ml/100 kg toxuma

Qağıdalı

Toxum və kök çürük, Toxum böhranı  

[Fusarium verticillioides (Fusarium moniliforme)]

250 ml/100 kg qarğıdalı toxumu

Əvvəlcə yarlığı oxuyun

 • Evdə istifadə etməyin
 • Uşaqlardan və qidalardan uzaq saxlayın
 • Dərman buxarı və zərrələri ilə tənəffüs etməyin
 • Maska,qoruyucu geyim,əlcək və gözlükdən istifadə edin
 • Çiləmə əsnasında heç bir şey yeməyin
 • Siqaret çəkməyini.
 • Dərmanlanmış sahəyə 1 gün insan və heyvan buraxılmamalıdır

 

Tövsiyə edilən preparatlardan başqa digərlərinin istifadəsi qəti qadağandır.

İstifadə olunan bitki mühafizə preparatın boş qabının dördə bir hissəsini təmiz su ilə doldurub,yaxşıca çalxalayın və çalxalanmış suyu çiləyicinin çəninə boşaldın.Bunu üç dəfə təkrarlayın

 

ZƏHƏRLƏNMƏ ƏLAMƏTLƏRİ VƏ İLK YARDIM TƏDBIRLƏRI

Gözlərə yoluxmasına imkan verməyin. Əgər yoluxma olmuşsa dərhal bol su ilə yuyun. Əgər keçməzsə həkimə müraciət edin. Dəri və geyimə yoluxmasına icazə verməyin. Tətbiqdən sonra bir şey yemədən və içmədən əvvəl dərman ilə təmas edən yerlərinizi bol su və sabunla yuyun.

 

ANTİDOTU  VE Müalicə
Xüsusi antidot yoxdur. Əlamətlər görə müalicə tətbiq olunur.

 

 

 

DİQQƏT EDİLƏCƏK  İFADƏLƏR
H373 Uzun müddətli və ya təkrarlı məruz qalma nəticəsində
orqanlarda ziyana yol aça bilər.
H410 Su mühitində uzunmüddətli, çox zəhərli təsir.
EUH401 İnsan sağlamlığına və ətraf mühitə istiqamətli riskləri önləmək üçün, istifadə etmə dair təlimatlara riayət edin.
 
TƏDBİR İFADƏLƏRİ
 P260 Tozunu / tüstüsünü / qazını / şişini / buxarını / spreyini solumayın.
P273 Ətraf mühitə yayılmasına yol verməyin
P314 Özünüzü yaxşı hissetmezseniz, tibbi məsləhət / müdaxilə alınız.
P391 Töküntüləri toplayın.
P501 Məzmunu / konteynerin tətbiq olunan qaydalara uyğun olaraq atılması.

 

İstifadə şəkli :

Toxumun səpilməsində toxum tövsiyə olunan dozada püskürtülməlidir və hər toxum dərman maddəsi ilə tamamilə çirklənməlidir. Dərman xüsusi avadanlıqla aparılırsa, alətin istifadəsinə dair göstərişlərə uyğun olaraq tənzimləmə aparılmalıdır. Vitavax 200 FF toxum və ya su ilə birbaşa qarışdırıla bilər. Bunun üçün toxumun şəkli püskürtülməsi və spreyin forması vacibdir.

 

DAVAMLILIQ ŞƏRTLƏRİ:

Vitavax 200 FF-dən bitki qorunması məhsulu, fəaliyyət mexanizminə görə, C2: C2 qrupu; M3 olaraq təsnif edilən bir funqisiddir. Eyni təsir mexanizminə sahib bitki qoruma məhsullarının təkrarlayan proqramlar, müqavimət inkişafını təşviq edir. Bu səbəblə, müqavimət inkişafını gecikdirmək üçün Vitavax 200 FF'in eyni istehsal mövsümü içərisində təklif edilən ümumi tətbiq sayını aşmayınız. Çiləmənin təkrarlanması lazım olduğu hallarda isə, fərqli təsir mexanizminə sahib (Qrup C2: 7; M3 xarici) bitki qoruma məhsullarının istifadə edilməsinə diqqət yetirin

QARIŞDIRILMASI : Acid və qüvvətli alkalik xaric digər dərmanlarla qarışdırılaraq istifadə edilə bilər. Islana bilər toz dərmanlar ilə birlikdə istifadə ediləcək isə, əvvəl islana bilər toz dərman su

içində əridikdən sonra Vitavax 200 FF ilə qarışdırılmalıdır.

 

İstifadə edilərkən və anbarda saxlanılarkən diqqət ediləcək amillər.                                          
 • Arılar zəhərlidir.
 • Dərman ambalajlarında bağlı olaraq mühafizə edin.
 • Siz müalicə olunduqda, əl və üzünüzü sabunlu su ilə yuyun.
 • Hər hansı bir dərman vasitəsi istənilən məqsəd üçün istifadə etməyin. Üsuluna uyğun olaraq məhv edin.

Saxlama şəraiti: Normal (sərin və quru) şərtlər altında anbarlandıqda 2 il ərzində dərmanın fiziki, kimyəvi və bioloji xüsusiyyətlərində heç bir dəyişikliklər olmur                              .

ŞİRKƏT BƏYAMNAMƏSİ: Orijinal ambalajında satılmaq üçün istehsalçı məhsulların keyfiyyətini təmin edir. İstehsalçıları məhsulların düzgün saxlanması və ya düzgün tətbiq edilməməsi və ya tövsiyələrə uyğun gəlməməsi nəticəsində yaranmış ziyana görə məsuliyyət daşımır.
 

Firma adı və ünvanı

Qediyyat sahibi və İstehsalçı:

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar