Azimut
Aktiv maddə: 200 g/lTebuconazole və 120 g/lAzoxystrobin
Formulyasiya: Suspenziya konsentratı (SC)
 
İSTİFADƏ OLUNDUĞU BİTKİ VƏ XƏSTƏLİKLƏR
Bitki Adı
Xəstəliklər
Məsarif norması
Son çiləmə ilə yığım arasındaki  müddət
Bibər (istixana)
Badımcankimilərdə unlu şeh (Leveillula taurica)
125 ml/ 100 l su
3 gün
Xıyar (istixana)
Qabaqkimilərdə unlu şeh (Erysiphe cichoracearum)
100 ml/ 100 l su
3 gün
Pomidor (istixana)
Badımcankimilərdə unlu şeh (Leveillula taurica)
125 ml/ 100 l su
3 gün
Buğda
Taxıl unlu şeh (Erysiphe graminis)
75 ml/da
56 gün
Sarı Pas (Puccinia striiformis)
75 ml/da
Septorya Yarpaq Ləkəsi (Septoria tritici)
75 ml/da
Yunanfıstığı
Karazenk (Pseudocercospora pistacina)
75 ml/100 l su
21 gün
Çəltik
Çəltik Yanıqlığı (Pyricularia oryzae)
75 ml/da
35 gün
 
DƏRMAN PREPARATININ İSTİFADƏYƏ HAZIRLANMASI: Tövsiyə olunan preparat lazım olan miqdarda ayrı bir qabda su ilə qarışdırılaraq həll edilir.Çiləyicinin çəni yarıya qədər su ilə doldurulur.Hazırlanmış məhlul çiləyicinin qarışdırıcısı işləyə-işləyə çənə tökülür.Qarışdırma davam edərək qalan su da çənə əlavə edilir.Çiləmə başa çatana kimi qarışdırılma davam etdirilir.Hazırlanmış işçi məhlul həmin gün istifadə olunmalıdır.
 
TƏNZİMLƏNMƏSİ: Çiləmədən  əvvəl çiləyici aparatının tənzimləmə işləri aparılmalıdır. Xüsusi sahədə tətbiq olunacaq qarışıq miqdarı çiləmədə yaxşı bir örtük təmin etmək üçün düzəldilməlidir.Çiləmə günün sərin saatlarında,küləksiz və ya az küləkli hava şəraitində aparılmalıdır.
 
ÇİLƏYİCİ APARATININ TƏMİZLİYİ: Dərman preparatının istifadəsi tamamlandıqdan sonra çiləyicinin içərisində olan dərman preparatının tamamilə  boşalmasından əmin olun. Çiləyicinin çəninə təmiz su dolduraraq qarıştırıcını işe salmaqla bütün hissəcikləri yayxalayın. Yayxalama işlərini su kanallarına yaxın aparmayın. Yayxalanmış suyu su kanallarına boşaltmayın.
 
BİTKİ QORUMA PREPARATININ  İSTİFADƏ QAYDASI:
 
Unlu şeh (Pomidor (istixana), Bibər (istixana) unlu şeh) Istixanada xəstəliyin ilk əlamətləri görünəndə dərmanlama edilməlidir.
Qabaqkimilərdə Unlu şeh (xıyar (istixana) Külləmə) Birinci xəstəlik göstəricisi görüldükdə, müalicə başlayır. Xəstəliyin şiddətindən, iqlim şəraitindən və dərmanın səmərəliliyindən asılı olaraq, müalicə davam etdirilir. Gündəlik orta temperaturu 27 ° C-dən yuxarı və 50% -dən aşağı olan mütənasib rütubətdə dərmanlar kəsilir.
Buğda Taxıl unlu şeh Iqlim şəraiti nəzərə alınaraq xəstəliyin seyri izlenmeli, xəstəliyin bitkinin üst tərəfinə doğru irəlilədiyi vəziyyətlərdə üst yarpaqların xüsusilə bayraq yarpağın xəstəliklə yoluxmasına maneə törətmək məqsədiylə yaşıl axşam ilaçlamasına başlanmalıdır.
Buğda Pas xəstəliyi
Sarı Pas Xəstəlik əlamətləri görüldüyündə ilaçlamara başlanmalıdır. Pas etmenlerine qarşı yaşıl səthlərin ilaçlaması edilər. Yarpaqların və sapın səthi dərmanlı su ilə örtüləcək şəkildə dərmanlama edilməlidir. Iqlim şəraiti və xəstəliyin vəziyyəti nəzərə alınaraq lazım olduğunda 21-28 gün fasilələrlə ilaçlamalara davam edilir. Hasada bir ay qala bitki yetkinləşmə dövrünə girdiyindən görə dərmanlama edilməməlidir.
Buğdada Septorya yarpaq ləkəsi
Əgər iqlim şəraiti xəstəliyin inkişafına uyğun gedirsə və epidemik bir vəziyyət ehtimalı varsa yaşıl axşam ilaçlaması uygulanır.Genel olaraq dərmanlama üçün ən yaxşı zaman bayraq yarpağın tamamilə açıldığı kın dövrünün sonu və ya başaq çıxışı əvvəlinin. Erkən dövrdə bitkinin üst qisimlərinə doğru dırmaşan bir infeksiya üçün bayraq yarpağının çıxması gözlənilməməlidir. Eyni şəkildə, əkin sahəsindəki çirklənmiş və yağışlı hava sürətlənmə dövründə davam edərsə, iqtisadi ziyan meydana gələ biləcəyi üçün dərman qəbul etməsi lazım ola bilər.
Yunan fıstığında Karazenk
1.Çiləmə: Qoruyucu fungisitlerle mübarizə ediləcəksə, tətbiqlərin mütləq ilk infeksiyalardan əvvəl yarpaqların açılmağa başladığı dövrdə; müalicə edici fungisitlerle mübarizə ediləcəksə meyvələr noxud iriliğinde və yarpaqlar tam olaraq açdığı dövrdə edilməlidir. Bundan əlavə, ilk əlamətlər görünənə qədər terapevtik mantiqaz ilə müalicə edilə bilər.
2.Çiləmə və digərləri: İstifadə edilən dərmanların xüsusiyyəti, təsir müddətləri və yağış vəziyyəti nəzərə alınaraq həyata keçirilir.
Çəltik yanıqlığı
Çəltik yanıqlığına qarşı, toxum və yaşıl axşam ilaçlaması şəklində kimyəvi mübarizə aparılır.
Toxum ilaçlaması mütləq qoruyucu olaraq edilməlidir. Yaşıl axşam ilaçlamasında, xəstəlik əlamətləri bölgədə görülər görülməz və ya hava şəraiti xəstəlik inkişafına uyğun şəkildə gedirsə, dərhal dərmanlama başladılmalıdır. Lazım olsa dərmanın təsir müddətinə və hava şərtlərinə bağlı olaraq ikinci və ya üçüncü dərmanlama tətbiq olunmalıdır.
 
DAVAMLILIQ ŞƏRTLƏRİ: Azimut 320 SC adlı bitki qoruma məhsulu, təsir mexanizminə görə Qrup G1: 3 və Qrup C3: 11 olaraq təsnif bir fungisittir. Bitki mühafizəsi məhsulları eyni hərəkət mexanizmi ilə təkrarlanan tətbiq müqavimət inkişafına kömək edir. Bu səbəblə müqavimət inkişafını gecikdirmək üçün azimut 320 SC 'nin eyni istehsal mövsümü içərisində təklif edilən ümumi tətbiq sayını aşmayın. Tətbiqin təkrarlanması lazım olduğu hallarda isə, fərqli təsir mexanizminə sahib (Qrup G1: 3 xarici və C3: 11 xarici) fungisitlerin istifadə edilməsinə diqqət yetirin.
 
QARIŞDIRILMASI: Digər bitki mühafizəsi məhsulları ilə qarışdırılsa, çiləmə edilmədən  əvvəl bir prekmi və fitotoksiklik testi aparılmalıdır. 
 
Əvvəlcə etiketi oxuyun
 • Evdə istifadə etməyin
 • Uşaqlardan və qidalardan uzaq saxlayın
 • Dərman buxarı və zərrələri ilə tənəffüs etməyin
 • Maska,qoruyucu geyim,əlcək və gözlükdən istifadə edin
 • Çiləmə əsnasında heç bir şey yeməyin
 • Siqaret çəkməyini.
 • Dərmanlanmış sahəyə 1 gün insan və heyvan buraxılmamalıdır
 
Tövsiyə edilən preparatlardan başqa digərlərinin istifadəsi qəti qadağandır.
 
İstifadə olunan bitki mühafizə preparatın boş qabının dördə bir hissəsini təmiz su ilə doldurub,yaxşıca çalxalayın və çalxalanmış suyu çiləyicinin çəninə boşaldın.Bunu üç dəfə təkrarlayın.
 
DİQQƏT EDİLƏCƏK  AMİLLƏR:
H302 udulması halında zərərlidir.
H361d Doğulmamış uşaqda ziyana yol açma şübhəsi var.
H332 Tənəffüs edilməsi halında zərərlidir.
H410 Su mühitində uzunmüddətli, çox zəhərli təsir.
EUH208, 1,2-Benziosotiyazolin-3-birdir. Allergik reaksiyaya səbəb ola bilər.
 
TƏDBİR İFADƏLƏRİ (P):
P102 Uşaqların çata bilməyəcəyi yerdə saxlayın.
P201 İstifadədən əvvəl xüsusi təlimatları oxuyun.
P270 Bu məhsulu istifadə edərkən yeməyin, içməyin və ya siqaret çəkməyin.
P280 Qoruyucu paltar, əlcək, göz və üz qoruyucu istifadə edin.
P501 Tərkibi / konteynerin təsdiq edilmiş tullantı sahələrində bertaraf edilməsi.
EUH401 İnsan sağlamlığına və ətraf mühitə istiqamətli riskləri önləmək üçün, istifadə etmə dair təlimatlara riayət edin.
 
İstifadə edilərkən və anbarda saxlanılarkən diqqət ediləcək amillər.     
 • Balıqlara zəhərlidir. Yeraltı və yerüstü sularına bulaştırmaktan qaçının.
 • Arılara zəhərlidir. Çiçəklənmə zamanı istifadə etməyin.
 • Dərmanı öz qablaşdırmada bağlı olaraq mühafizə edin.
 • Boş dərman paketini istənilən məqsəd üçün istifadə etməyin.
Saxlama şəraiti: Normal (sərin və quru) şərtlər altında anbarlandıqda 2 il ərzində dərmanın fiziki, kimyəvi və bioloji xüsusiyyətlərində heç bir dəyişikliklər olmur                             
 
ŞİRKƏT BƏYAMNAMƏSİ: Orijinal ambalajında satılmaq üçün istehsalçı məhsulların keyfiyyətini təmin edir. İstehsalçıları məhsulların düzgün saxlanması və ya düzgün tətbiq edilməməsi və ya tövsiyələrə uyğun gəlməməsi nəticəsində yaranmış ziyana görə məsuliyyət daşımır.
 
RUHSAT SAHİBİ:
ADAMA TURKEY Tarım Sanayi ve Ticaret

 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar