Belvedere Forte
Formulyasiya: Suspenziya emulsiyası (SE)
Aktiv maddə: 200 g/l ETHOFUMESATE, 100 g/l PHENMEDİPHAM, 100 g/l DESMEDİPHAM 
 
İstifadə olunduğu bitki və zərərvericilər
Bitki Adı
Zərərverici
Məsarif norması
Şəkər çuğunduru
Ağimtil tərə   (Chenopodium album L.)
Yabanı xardal(Sinapis arvensis)
Kompas süddəyən (Lactuca serriola)
Sürünən qaratərə (Amaranthus blitoides)
Qırmızı köklü tülkü quyruğu(Amaranthus retroflexus)
 
 
 
1-ci tətbiq. 100 ml/da
Çıxış sonrası
Şəkər çuğunduru tam kotiledon dövründə. Alaq otların 2-4 yarpaqlı dövründə başlanılır.
2-ci tətbiq. Tədbiq 100 ml/da
İlk dərmanlamadan 7-10 gün sonra yaşayan və ya təkrar çıxan alaq otlarına nəzarət etmək üçün istifadə olunur.
3-cü tətbiq. Tətbiq 100 ml/da
İkinci dərmanlamadan 7-10 gün sonra, yaşayan və ya təkrar çıxan alaq otlarına nəzarət üçün istifadə olunur.
 
DƏRMAN PREPARATININ İSTİFADƏYƏ HAZIRLANMASI:
Çiləyicidən daha əvvəl istifadə edilən dərman qalıqını yaxşıca təmizləyin. Dərmanlama alətinin çəninə yarı miqdarda su qoyular. Tövsiyə olunan dərman preparatı bir miqdar su ilə ayrı bir konteynerə qarışdırılır və çənə atılır. Qarışdırıcı çalışarkən qalan su çənə əlavə edilir. Hazırlanan qarışıq dərhal istifadə edilməlidir. Qısa iş fasilələri sonra ilaçlamaya keçmədən əvvəl təxminən 10 dəqiqə qarışdırıcı çalışdıqdan sonra çiləməyə davam edilir.
 
Alaq otlar, dərman ilə müntəzəm tam örtüldüyü halda yaxşı bir nəticə əldə edilir. BELVEDERE FORTE hektara 200-400 litr su ilə çilənməlidir.
BELVEDERE FORTE bölünmüş doza (split) tətbiqi ilə ardıcıl olaraq 7-10 gün ara ilə 3 dəfə istifadə edilir. 1. tətbiqdən sonra ot çıxışı olmasa da 2. və 3. tətbiqlərə davam edilməlidir.
Normal şəraitdə, bütün növ şəkər çuğunduru BELVEDERE FORTE'ye çox yaxşı tolerantlıq göstərir. Çuğundur stress altında ikən herbisidlər qarşı çox həssasdır. Davamlı yağan yağışlardan sonra böyümə geriliyi, ani istilik dəyişiklikləri, daha əvvəl atılan bitki qoruma məhsulları, yüksək işıq, dərmanlama sırasındakı mühit istiliyi, qüvvətli külək, davamlı aşağı temperatur, böcək ya da göbələk zərəri kimi digər faktorlar şəkər çuğundurunu stressə sala bilər və kotiledonlar zərər görə bilər, kifayət qədər böyümə meydana gəlməz. Bu hallarda herbisid istifadəsi daha da çox zərər verə bildiyinə görə stres altındakı şəkər çuğunduruna  herbisid tətbiq edilməməlidir. Hava istiliyi 25°C-dən yuxarı olduğu halda  dərmanlama aparılmalıdır, günün sərin saatlarında tətbiq olunmalıdır.
 
QARIŞDIRILMASI:
BELVEDERE FORTE bir çox bitki mühafizəsi məhsulları ilə qarışdırıla bilər. Ancaq, qarışıq ediləcəksə bir ön qarışıq testi və fitotoksisite testi edilməlidir.
 
DAVAMLILIQ ŞƏRTLƏRİ:
BELVEDERE FORTE adlı bitki qoruma məhsulu təsir mexanizminə görə Qrup C1 və Qrup N olaraq təsnif bir herbisittir. Eyni təsir mexanizminə sahib bitki qoruma məhsullarının təkrarlayan proqramlar, müqavimət inkişafını təşviq edir. Bu səbəblə müqavimət inkişafını gecikdirmək üçün BELVEDERE FORTE'nin eyni istehsal mövsümü içərisində təklif edilən ümumi tətbiq sayını aşmayın. Tətbiqin təkrarlanması lazım olan vəziyyətlərdə isə, fərqli təsir mexanizminə sahib (Qrup C1 xarici və Qrup N xarici) herbisidlər istifadə edilməsinə diqqət yetirin.
 
Əvvəlcə etiketi oxuyun
 • Evdə istifadə etməyin
 • Uşaqlardan və qidalardan uzaq saxlayın
 • Dərman buxarı və zərrələri ilə tənəffüs etməyin
 • Maska,qoruyucu geyim,əlcək və gözlükdən istifadə edin
 • Çiləmə əsnasında heç bir şey yeməyin
 • Siqaret çəkməyini.
 • Dərmanlanmış sahəyə 1 gün insan və heyvan buraxılmamalıdır
 
Tövsiyə edilən preparatlardan başqa digərlərinin istifadəsi qəti qadağandır.
 
İstifadə olunan bitki mühafizə preparatın boş qabının dördə bir hissəsini təmiz su ilə doldurub,yaxşıca çalxalayın və çalxalanmış suyu çiləyicinin çəninə boşaldın.Bunu üç dəfə təkrarlayın.
 
ZƏHƏRLƏNMƏ ƏLAMƏTLƏRİ: Xüsusi bir zəhərlənmə əlaməti yoxdur.
 
İlk yardım tədbirləri
 
Göz: Təmas  halında 15-20 dəqiqə göz açıqkən bol su ilə yuyun. Həkimə müraciət olunmalıdır.
Dəri: Təmas halında geyimi çıxarın. Bədən hissələri bol su və sabunla yuyun. Həkimə müraciət olunmalıdır. Boğazdan keçməsi: Dərhal tibbi yardım ilə təmin edin. Həkimin nəzarətində, xəstəni qusturun. Şüuru bağlı xəstəyə ağızdan bir şey verilməz və qusturulmaz.
Qoxlama vasitəsilə: Təsirə məruz qalan şəxs təmiz havaya nəql edilməlidir. Əgər nəfəs almaqda çətinlik çəkirsə, süni tənəffüs verin. Dərhal həkimə müraciət edilməlidir
 
ANTİDOTU  və Müalicə
Xüsusi antidot yoxdur. Əlamətlər görə müalicə tətbiq olunur.
 
DİQQƏT EDİLƏCƏK  İFADƏLƏR
H410 Su mühitində uzunmüddətli, çox zəhərli təsir
 
TƏDBİR İFADƏLƏRİ (P):
P102 Uşaqların çata bilməyəcəyi yerdə saxlayın.
P280 Qoruyucu paltar, əlcək, göz və üz qoruyucu istifadə edin.
P501 içindəkiləri / qabı təsdiqlənmiş bir tullantı saxlama sahəsində aradan edin.
EUH401 İnsan sağlamlığına və ətraf mühitə istiqamətli riskləri önləmək üçün, istifadə etmə dair təlimatlara riayət edin.
 
İstifadə edilərkən və anbarda saxlanılarkən diqqət ediləcək amillər.
 • Küləkli havada çiləmə aparmayın.
 • Balıqlara zəhərlidir, yeraltı və yerüstü sularına
 • bulaştırmaktan qaçının.
 • istifadə etdikdən sonra boş ambalajları üsuluna uyğun məhv edin, boşalan ambalajları başqa məqsədlər üçün qətiliklə istifadə edilməməlidir.
 • Tətbiq məqsədi ilə hazırlanan qarışıq gözlədilmədən istifadə edilməlidir.
 • ·Boşalan qida və içki qutularına bitki qoruma məhsulu qoymayın.
 
Saxlama şəraiti: Normal (sərin və quru) şərtlər daxilində anbarlandıqda 2 il ərzində dərmanın fiziki, kimyəvi və bioloji xüsusiyyətlərində heç bir dəyişikliklər olmur                          
 
ŞİRKƏT BƏYAMNAMƏSİ: Orijinal ambalajında satılmaq üçün istehsalçı məhsulların keyfiyyətini təmin edir. İstehsalçıları məhsulların düzgün saxlanması və ya düzgün tətbiq edilməməsi və ya tövsiyələrə uyğun gəlməməsi nəticəsində yaranmış ziyana görə məsuliyyət daşımır.
 
RUHSAT SAHİBİ:
ADAMA TURKEY Tarım Sanayi ve Ticaret

 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar