Mastercop
Aktiv maddə: 65,82 qr/l Metal Misə Ekvivalent Mis Sulfat Pentahidrat
 
Formulyasiya: Axıcı Konsentrat (SC)
 
İSTİFADƏ OLUNDUĞU BİTKİ VƏ XƏSTƏLİKLƏR
 
 
Bitki Adı
 
Xəstəliklər
 
Məsarif norması
Üzüm
Mildiyö
(Plasmopara viticola)
50 ml/100 l su
Pomidor
Fitoftora
(Phytophthora infestans)
150 ml/100 l su
Sitrus
Qəhvəyi  Ləkə xəstəliyi
(Alternaria alternaria f.s.p. citri)
250 ml/100 l su
Alma
Dəmgil
(Venturia inaequalis)
125 ml/100 l su
Armud
Dəmgil
 (Venturia pirina)
125 ml/100 l su
Zeytun
Halqalı ləkə
(Spilocaea oleagina)
125 ml/100 l su
Ərik
Yarpaq dələn
(Coryneum beijerinckii)
125 ml/100 l su
Gilas
Monilya
(Monilinia laxa)
125 ml/100 l su
Nar
Qəhvəyi  Ləkə xəstəliyi
 (Alternaria alternata)
125 ml/100 l su
Xiyar
Peronospora
(Pseudoperonospora cubensis)
100 ml/100 l su
 
DƏRMANIN İSTİFADƏYƏ HAZIRLANMASI VƏ TƏTBİQİ:
MASTERCOP suspenziya konsentrat formasında olub, su ilə yaxşı qarışır.Əvvəlcə istifadə ediləcək müəyyən miqdarda dərman ayrı bir qabda  suda həll edilir. Daha sonra yarısına qədər su ilə doldurulmuş çiləyicinin çəninə tökülür və qalan su da qarışdırılaraq çənə əlavə edilir. Hazırlanmış dərman qarışığı çox gözlənilmədən istifadə edilməlidir.Çiləmə zamanı qarışdırmanı davam etdirin.Yüksək tempraturda və isti havalarda, yağış gözlənilən günlərdə, küləkli havalarda ( sürətli 15 km / saatdan yüksək olduqda) çiləmə aparmayın. 
Üzümdə Mildiyö: İlk çiləmə zoğlar 25-30 sm-dir.. 2. Çiləmə 10-11 gün aralıqlarla aparılmalıdır..
Pomidorda Fitoftora: İlk xəstəlik əlamətləri görülüncə çiləmə başlanır və bir həftə ara ilə çiləmə davam etdirilər.
Sitrusda Qəhvəyi  Ləkə xəstəliyi zoğlar inkişaf etməyə başlayanda, onlar 5-10 sm uzunluğunda və ilk xəstəlik simptomları göründükdə, çiləmə başlayırlar. Çiləməyə meyvənin təxminən 4 cm olduğu dövrə qədər 10-11 gün ara ilə davam edilir..
 
Almada Qara ləkə: 1.çiləmə: Çiçək gözləri qabardığında;
2.çiləmə: Çəhrayı çiçək tumurcuğu dövründə; çiçəklər ayrı-ayrı görüldüyündə. 3.çiləmə: Çiçək tac yarpaqları% 70-80 töküldüyü dövrdə. 4.ve digər çiləmələr: Ekoloji şərtlərin xəstəliyin irəliləməsi üçün uyğun olduğu hallarda istifadə fungisitin təsir müddətləri nəzərə alınaraq tətbiq olunmalı.
Armudda Qara ləkə: 1.çiləmə: Çiçək gözləri qabarmağa başladığı dövrədə. 2.çiləmə: Ağ rozet dövrəsində 3.çiləmə: Çiçək tac yarpaqlarının% 70-80'i töküldüyü dövrdə. Digər çiləmələr: Ekoloji şərtlər və dərmanın təsir müddəti nəzərə alınaraq edilməlidir.
Zeytunda Halqalı ləkə:  Marmara Bölgesi: 1 çiləmə: Payız sürgünləri görülmədən dərhal əvvəl, 2.çiləmə: Çiçək somakları belirginleştikten sonra, çiçəklər açmadan əvvəl.
Aralıq dənizi Bölgəsi: 1.çiləmə: hasatta sonra, 2.çiləmə: Yaz sürgünləri görülmədən dərhal əvvəl, 3.çiləmə: Çiçək somakları belirginleştikten sonra, çiçəklər açmadan əvvəl.
Ege Bölgəsi: 1.çiləmə: Yaz sürgünləri görülmədən dərhal əvvəl, 2.çiləmə: Çiçək somakları belirginleştikten sonra, çiçəklər açmadan əvvəl.
Ərikdə Yarpaq dələn: 1çiləmə: Payız yarpaq tökülməsindən dərhal sonra.
2.çiləmə: Yaz çiçək tumurcuqları açılmadan əvvəl çəhrayı tumurcuq dövrəsində. 3 çiləmə : meyvəyə çanaq yarpağı və erkək orqan tabağı meyvənin ucuna sıyrılırken.
Gilas Monilya: 1.çiləmə: çiçəklənmə başlanğıcında (5-10%) çiçəkdə. 2.çiləmə: Tam çiçəklənməyə (% 90-% 100 çiçəkdə).
Narda Qəhvəyi  Ləkə xəstəliyi: 1.çiləmə: Çiçək tumurcuqları oyanma başladığında. 2.çiləmə: tac yarpaqları töküldüyündə. 3.çiləmə: Meyvələr yarı böyüklüyünə gəlincə fungisit tətbiqləri edilməlidir.
Xıyarda Mildiyö Xəstəliyi: çiləməyə bitkilər kol atmağa başlayanda ya da ətrafda ilk xəstəlik əlaməti görüldüyündə başlanır, 10 gün ara ilə təkrarlanır.
 
DAVAMLILIQ ŞƏRTLƏRİ:
MASTERCOP adlı bitki qoruma preparatı təsir mexanizminə görə Qrup M1 olaraq təsnif bir fungisittir. Eyni təsir mexanizminə sahib bitki qoruma məhsullarının təkrarlayan proqramlar, müqavimət inkişafını təşviq edir. Bu səbəblə müqavimət inkişafını gecikdirmək üçün MASTERCOP 'un eyni istehsal mövsümü içərisində təklif edilən ümumi tətbiq sayını aşmayın. Tətbiqin təkrarlanması lazım olan vəziyyətlərdə isə, fərqli təsir mexanizminə sahib (Qrup M1 xarici) fungisitlerin istifadə edilməsinə diqqət yetirin.
 
QARIŞDIRILMASI:
MASTERCOP'u yüksək qələvi pestisidlər, xlorpirofoslar və dichloranlarla qarışdırmayın.
 
Əvvəlcə etiketi oxuyun
 • Evdə istifadə etməyin
 • Uşaqlardan və qidalardan uzaq saxlayın
 • Dərman buxarı və zərrələri ilə tənəffüs etməyin
 • Maska,qoruyucu geyim,əlcək və gözlükdən istifadə edin
 • Çiləmə əsnasında heç bir şey yeməyin
 • Siqaret çəkməyini.
 • Dərmanlanmış sahəyə 1 gün insan və heyvan buraxılmamalıdır
Tövsiyə edilən preparatlardan başqa digərlərinin istifadəsi qəti qadağandır.
İstifadə olunan bitki mühafizə preparatın boş qabının dördə bir hissəsini təmiz su ilə doldurub,yaxşıca çalxalayın və çalxalanmış suyu çiləyicinin çəninə boşaldın.Bunu üç dəfə təkrarlayın.
 
ZƏHƏRLƏNMƏ ƏLAMƏTLƏRİ:Yutulduğunda ürək bulanması, qusma, baş ağrısı, mədə ağrısı, qıcıqlanma meydana gəlir.
İlk yardım tədbirləri
Göz: Təmas  halında 15-20 dəqiqə göz açıqkən bol su ilə yuyun. Həkimə müraciət olunmalıdır.
Dəri: Təmas halında geyimi çıxarın. Bədən hissələri bol su və sabunla yuyun. Həkimə müraciət olunmalıdır. Boğazdan keçməsi: Dərhal tibbi yardım ilə təmin edin. Həkimin nəzarətində, xəstəni qusturun. Şüuru bağlı xəstəyə ağızdan bir şey verilməz və qusturulmaz.
Qoxlama vasitəsilə: Təsirə məruz qalan şəxs təmiz havaya nəql edilməlidir. Əgər nəfəs almaqda çətinlik çəkirsə, süni tənəffüs verin. Dərhal həkimə müraciət edilməlidir
 
ANTİDOTU  və Müalicə
Xüsusi antidot yoxdur. Əlamətlər görə müalicə tətbiq olunur
 
TƏTBİQ VƏ ƏTRAF MÜHIT ÜZRƏ RİSK ŞƏRHLƏRİ VƏ AÇIQLAMALARI:
R20 Tənəffüs edilməsi halında zərərlidir.
R36 Gözləri qıcıqlandırır.
R40 Kanserojenik təsir üçün məhdud dəlil.
R43 Dərinin həssaslığına səbəb ola bilər.
R50 Suda yaşayan orqanizmlərə çox zəhərli.
 
 
TƏHLÜKƏSİZLİK TƏDBİRLƏRİ VƏ ŞƏRHLƏRİ:
S2 Uşaqların çata biləcəyi yerlərdən uzaq saxlayın.
S13 yeməklərin, içkilərin və heyvan yemlərini uzaq saxlayın.
S20 / 21 İstifadə əsnasında yemək yeməyin, içki və siqaret çəkməyin.
S24 / 25 Göz və dəri ilə təmasından çəkinin.
S26 Göz ilə təmasında dərhal bol su ilə yuyun və həkimə müraciət edin.
S29 / 56 Kanalizasiya sisteminə boşaltmayın. Tullantıların və konteynerin təhlükəli və ya xüsusi tullantı toplama məntəqələrinə atılması.
S35 Bu maddə və qabı etibarlı bir şəkildə aradan edilməlidir.
S36 / 37/39 Uygun qoruyucu geyim, qoruyucu əlcək, qoruyucu eynək / maska istifadə edin.
S46 udulması halında dərhal bir həkimə müraciət edin, qabı və ya etiketi göstərin.
S61 Ətraf mühitə azad edilməsini qaçının. Xüsusi istifadə təlimatları / Təhlükəsizliyə dair məlumatlar səhifəsinə baxın.
 
İstifadə edilərkən və anbarda saxlanılarkən diqqət ediləcək amillər.  
 • Arılara zəhərlidir. Çiçəkləmə dövründə istifadə etməyin.
 • Balıklara zəhərlidir, yeraltı və yerüstü sulara bulaştırmaktan qaçının.
 • Boş dərman qablarını üsuluna uyğun məhv edin, boşalan qablardanı başqa məqsədlər üçün istifadə edilməməlidir.
 • Bitki qoruma məhsullarını boş qida və içki qutularına qoymayın.
 
Saxlama şəraiti: Normal (sərin və quru) şərtlər altında anbarlandıqda 2 il ərzində dərmanın fiziki, kimyəvi və bioloji xüsusiyyətlərində heç bir dəyişikliklər olmur.                            
 
ŞİRKƏT BƏYAMNAMƏSİ: Orijinal ambalajında satılmaq üçün istehsalçı məhsulların keyfiyyətini təmin edir. İstehsalçıları məhsulların düzgün saxlanması və ya düzgün tətbiq edilməməsi və ya tövsiyələrə uyğun gəlməməsi nəticəsində yaranmış ziyana görə məsuliyyət daşımır.
 
LİSENZİYA SAHİBİ:
ADAMA TURKEY Tarım Sanayi ve Ticaret

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar