Racer 25EC
Aktiv maddə: 250 qr/l FLUROCHLORİDONE
Formulyasiya: Emulsiya Konsentratı (EC)
 
İstifadə olunduğu bitki və alaq otları
Bitki adı
Alaq otu adı
Məsarif norması
Günəbaxan
Yabanı xardal (Sinapis arvensis)
Yabanı turp (Raphanus raphanistrum)
Ağimtil tərə (Chenopodium album)
Dalamaz (Lamium purpureum)       
Quş qırxbuğumu (Polygonum aviculare)   
Lərgə (Vicia spp.)
Qara quşüzümü (Solanum nigrum)
Tülküquyruğu (Amaranthus retroflexus)
Orta cincilim (Stellaria media)
Tarla anaqallisi (Anagallis arvensis)                                               
300 ml/da
Ekilmədən dərhal (çıxmadan əvvəl)
Kök
Qaratərə (Amaranthus spp)     
Dirrik pərpərəni (Portulaca oleracea)            
Quş qırxbuğumu (Polygonum aviculare)   
Qara quşüzümü (Solanum nigrum)        
Yabanı xardal (Sinapis arvensis)  
Yabanı turp (Raphanus raphanistrum )   
Tülküquyruğu (Amaranthus retroflexus)
Ağimtil tərə (Chenopodium album)                                                                                      
250 ml/da
(əkimdən əvvəl kök torpağa çıxmadan əvvəl)
Kartof  
Yabanı xardal (Sinapis arvensis)                           
Yabanı xaşxaş (Papaver rhoeas)         
Dirrik pərpərəni (Portulaca oleracea)                                   
Ağimtil tərə (Chenopodium album)                               
Dərman şahtərəsi (Fumaria officinalis)                                         
Tülküquyruğu (Amaranthus retroflexus )
Yaşıltərə (Amaranthus viridis L)
Adi quşəppəyi (Capsella bursa pastoris)
Qara quşüzümü (Solanum nigrum
200-250 ml/da
Ekimdən 5 gün sonra
(yüngül torpaq, aşağı, ağır torpaq
yüksək doz istifadə olunur)
Noxud
Kompas süddəyən (Lactuca serriola)                                           
Yabanı xardal (Sinapis arvensis)
Ağimtil tərə (Chenopodium album)
Yatık Sirken (Chen
podium vulvaria)
250 ml/da
Ekilmədən dərhal (çıxmadan əvvəl)
 
İSTİFADƏ ŞƏKLİ VƏ ZAMANI:Racer 25 EC, günəbaxan və kökdə əkimdən dərhal sonra (1-2 gün içərisində), kartof əkimindən sonra ən gec 5 gün içərisində torpaq səthinə tətbiq olunmalıdır. Racer 25 EC'den ən yüksək effekt almaq üçün, əkimdən vəvvəl və Ya sonra  torpaq keseksiz olaraq hazırlanmalıdır. Racer 25 EC xaricdəki alaq otlarına təsir etmədikdən sonra, tətbiq zamanı ərazi xaricində heç bir ot olmamalıdır. Racer 25 EC tətbiqindən sonra, dərman təbəqəsinin pisləşməməsi üçün zəruri olmadıqda torpağın emal edilməməsi lazımdır. Kartofda  geniş yarpaqlı alaq  otlara qarşı çıxış əvvəli olaraq, yüngül torpaqlarda aşağı (200 ml / da), ağır torpaqlarda yüksək doza (250 ml / da) istifadə edilməlidir. Dərmanlama yelpik şəklində püskürtmə edən (tee-jet) məmə ilə 2.0-2.5 bar təzyiqlə edilməlidir.
Dərmanlama Küləksiz havada keçirilir. Dərmanlama edilərkən eyni yerdən üst-üstə geçilmemelidir. Kök toxumunun çiçəklənməsi üçün suvarma tələb olunarsa, suvarma tətbiqdən dərhal sonra aparılmalıdır
 
DƏRMAN PREPARATININ İSTİFADƏYƏ HAZIRLANMASI: Dərmanlama alətinin çəninə yarı miqdarda təmiz su qoyular. Tövsiyə edilən dozdaki dərman ayrı bir qabda bir miqdar su ilə qarışdırılaraq çənə atılır. Qarışdırıcı çalışarkən qalan su çənə əlavə edilir. Tövsiyə edilən dozanın vahid sahəyə atılabilmesi üçün, əvvəl dərmanlama alətinin kalibrləmə edilər. Bunun üçün alətin çəninə bir az su qoyulur və sahənin şərtlərində sabit sürətlə fəaliyyət göstərən ərazinin mövcud su ilə nəmləndirilə biləcəyi hesablanır. Buradan kalibrləmə edilən alət ilə bir hektara nə qədər su xərclənəcəyi hesablanmış olur. hektara 20-25 litr su istifadə edilməsi tövsiyə edilir.
 
QARIŞDIRILMASI: Günəbaxanda Acetochlor aktiv maddəli dərmanlar ilə çən qarışığı edilərək pre-emergence olaraq istifadə edilə bilər.
 
DAVAMLILIQ ŞƏRTLƏRİ: RACER 25 EC adlı bitki qoruma məhsulu, təsir mexanizminə görə Qrup F1 olaraq təsnif bir herbisittir. Eyni təsir mexanizminə sahib bitki qoruma məhsullarının təkrarlayan proqramlar, müqavimət inkişafını təşviq edir. Bu səbəblə müqavimət inkişafını gecikdirmək üçün RACER 25 EC'nin eyni istehsal mövsümü içərisində təklif edilən ümumi tətbiq sayını aşmayın. Tətbiqin təkrarlanması lazım olduğu hallarda isə, fərqli təsir mexanizminə sahib (Qrup F1 xarici) herbisidlər istifadə edilməsinə diqqət yetirin.
 
Əvvəlcə etiketi oxuyun
 • Evdə istifadə etməyin
 • Uşaqlardan və qidalardan uzaq saxlayın
 • Dərman buxarı və zərrələri ilə tənəffüs etməyin
 • Maska,qoruyucu geyim,əlcək və gözlükdən istifadə edin
 • Çiləmə əsnasında heç bir şey yeməyin
 • Siqaret çəkməyini.
 • Dərmanlanmış sahəyə 1 gün insan və heyvan buraxılmamalıdır
TÖVSIYƏ EDILƏN PREPARATLARDAN BAŞQA DIGƏRLƏRININ ISTIFADƏSI QƏTI QADAĞANDIR.
İstifadə olunan bitki mühafizə preparatın boş qabının dördə bir hissəsini təmiz su ilə doldurub,yaxşıca çalxalayın və çalxalanmış suyu çiləyicinin çəninə boşaldın.Bunu üç dəfə təkrarlayın.
 
ZƏHƏRLƏNMƏ ƏLAMƏTLƏRİ: Ümumi zəhərlənmə əlamətləri görülə bilər.
 
İlk yardım tədbirləri
Göz: Təmas  halında 15-20 dəqiqə göz açıqkən bol su ilə yuyun. Həkimə müraciət olunmalıdır.
Dəri: Təmas halında geyimi çıxarın. Bədən hissələri bol su və sabunla yuyun. Həkimə müraciət olunmalıdır.
Udulma: Dərhal tibbi yardım ilə təmin edin. Həkimin nəzarətində, xəstəni qusturun. Şüuru bağlı xəstəyə ağızdan bir şey verilməz və qusturulmaz.
Qoxlama vasitəsilə: Təsirə məruz qalan şəxs təmiz havaya nəql edilməlidir. Əgər nəfəs almaqda çətinlik çəkirsə, süni tənəffüs verin. Dərhal həkimə müraciət edilməlidir
 
ANTİDOTU  və Müalicə: Xüsusi antidot yoxdur. Əlamətlər görə müalicə tətbiq olunur
 
TƏTBİQ VƏ ƏTRAF MÜHIT ÜZRƏ RİSK ŞƏRHLƏRİ VƏ AÇIQLAMALARI:
R10 alovlanar.
R43 Dəri ilə təmasında həssaslıq meydana gətirə bilər.
R50 / 53 Suda yaşayan orqanizmlər üçün çox zəhərli, su mühitində uzun müddətli mənfi təsirə səbəb ola bilər.
R63 Doğmamış uşağa zərər vermə ola biləcək riski.
R65 Zərərli: udulması halında ağciyərdə ziyana səbəb .olabilir.
 
TƏHLÜKƏSİZLİK TƏDBİRLƏRİ VƏ ŞƏRHLƏRİ
S2 Uşaqların çata biləcəyi yerlərdən uzaq saxlayın.
S13 yeməklərin, içkilərin və heyvan yemlərini uzaq saxlayın.
S20 / 21 İstifadə əsnasında yemək yeməyin, içki və siqaret çəkməyin.
S26 Göz ilə təmasında dərhal bol su ilə yuyun və həkimə müraciət edin.
S29 Drenajlara boşaltmayın.
S35 Bu maddə və qabı etibarlı bir şəkildə aradan edilməlidir.
S36 / 37/39 Uygun qoruyucu geyim, qoruyucu əlcək, qoruyucu eynək / maska istifadə edin.
S46 udulması halında dərhal bir həkimə müraciət edin, qabı və ya etiketi göstərin.
S57 Ətraf mühitin çirklənməməsi üçün müvafiq konteynerdən istifadə edin.
S61 Ətraf mühitə salmayın. Xüsusi istifadə təlimatları / təhlükəsizlik məlumatlarına baxın.
S62 udulması halında kusturmayın. Dərhal ilk yardım .servisine müraciət edin, qabı və ya etiketi göstərin.
 
İstifadə edilərkən və anbarda saxlanılarkən diqqət ediləcək amillər.
 •  İstifadədən sonra boş dərman paketlərini düzgün şəkildə atın və boş məqsədli paketləri başqa məqsədlər üçün istifadə etməyin.
 • Soğan, Pomidor, Tütün, qabakgiller (Balqabaq, Xiyar, qarpız və qovun) və Lahanagiller (kələm, gül kələm və Turp) dərmana qarşı çox həssas olduqlarından RACER 25 EC istifadə tarlaya 12 ay sonra ekilmelidir.
 • bitki qoruma məhsullarını boş qida və içki qutularına qoymayın.
 • Yeraltı və yerüstü sularına yoluxmağı qarşısını almaq.
 
Saxlama şəraiti: Normal (sərin və quru) şərtlər altında anbarlandıqda 2 il ərzində dərmanın fiziki, kimyəvi və bioloji xüsusiyyətlərində heç bir dəyişikliklər olmur                              .
 
ŞİRKƏT BƏYAMNAMƏSİ: Orijinal ambalajında satılmaq üçün istehsalçı məhsulların keyfiyyətini təmin edir. İstehsalçıları məhsulların düzgün saxlanması və ya düzgün tətbiq edilməməsi və ya tövsiyələrə uyğun gəlməməsi nəticəsində yaranmış ziyana görə məsuliyyət daşımır.
 
LİSENZİYA SAHİBİ:
ADAMA TURKEY Tarım Sanayi ve Ticaret

 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar