Təsiredici maddə : 119.75 gr/lt Thidiazuron + 59.88 gr/lt Diuron

Formulyasiya : SC

Bitki Preparatın məsarif norması Təsir spektrı Çiləmələrin sayı
Pambıq 0.6L/ha Yarpaq tökücü Pambıq məhsulunu yıqımdan 10-14 gün qabaq
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf